Hopp til innhold

Nye bøker fra PHS

Anders Lohne Lie og Elisabeth Myhre Lie ute med bøker.

Anders Lohne Lie har sammen med Pål Lagestad gitt ut en revidert bok i arrestasjonsteknikk, hvor den opprinnelige pensumboken er fornyet.

Dette er et arbeid de har jobbet med siden august i fjor.

- Vi har gjort noen endringer i faget, blant annet har fire-mot-en, som er en ny metode, kommet inn, og så har vi fokus på bedre grepsposisjoner, og situasjonstilpasset bruk av teknikkene, sier Lohne Lie.

Lohne Lie forteller at det rett og slett har vært behov for en revidering av den originale utgaven som kom ut i 2007.

- Dette er en prosess hele veien. Vi har ikke utvidet pensum, men vi ser at vi kan bygge opp teknikkene og hvordan man bruker dem på en bedre måte enn tidligere. De konkrete endringene som vi har gjort nå er i samarbeid med ressurspersoner ved PHS, og tjenestemenn – og kvinner som enten har gått på instruktørutdanningen vår eller som er i en nasjonal referansegruppe i arrestasjonsteknikk, sier han.

- I denne perioden har vi også hatt tett tilknytning opp mot de andre nordiske landene gjennom NORCOP-samarbeidet, så vi har hele tiden hatt dette i bakhodet i forhold til utviklingen i faget, sier han.

- Vi har også fått en medisinsk vurdering av pensumet vårt slik at det er kvalitetssikret opp mot helseaspektet ved det vi driver med, sier Lohne Lie.

I forkant

Elisabeth Myhre Lie har jobbet to år med boken I forkant.

Boken vil fra høsten 2011 være lærebok for B3 i faget Kriminalitetsforebyggende politiarbeid.

Den tar for seg personorientert kriminalitetsforebygging, gjenopprettende rett, lokalorientert politiarbeid, lokalorientert politiarbeid og samarbeid, situasjonell forebygging, kriminalitetsforebyggende utforming, problemorientert politiarbeid og kunnskapsbasert politiarbeid.

Boken starter med et kapittel der justisministeren, politidirektøren og riksadvokaten deler sine tanker om det kriminalitetsforebyggende feltet.

- Utgangspunktet mitt var at jeg ønsket å gi studentene en forståelse for at dette faget er noe som er veldig praktisk relevant. De har tidligere hatt problemer med å forstå helheten av hvordan forebyggende arbeid gjøres i praksis, sier hun.

Boken er basert på feltarbeid og en del intervjuer med både politiet, samarbeidspartnere og ungdommer.

Men selv syns hun det er viktig å vise at boka handler om noe mer enn bare barn og unge.

- Det handler også om hvordan man kan tenke forebyggende uansett hvor man jobber i politiet. Men først og fremst er I forkant en bok om den vanlige og daglige politihverdagen, sier Myhre Lie. 

Publisert: - Sist oppdatert: |