Hopp til innhold

Politidistrikt arrangerte leir for praksisstudenter

Opplæringsenheten ved Romerike er ett av de første politidistriktene som har gjennomført leir for politistudenter som er i praksis i eget distrikt.

               Oppstilling
               OPPSTILLING: 32 studenter fordelt på fire grupper deltok 
               på leiren. 


- Vi i opplæringsenhet Romerike begynte å leke med tanken om å lage leir selv da det ble klart at det meste av taktikk- og våpenopplæring for andreårsstudentene ved Politihøgskolen skulle legges ut til politidistriktene, sier praksisansvarlig Arild Svensli.

Som en del av undervisningen, tilbringer studentene noen uker i leir både i løpet av andre og tredje studieår. Oppholdet brukes til å øve på operative disipliner innen politifaget. Tidligere har leiroppholdene kun blitt arrangert ved Politihøgskolens utdanningssenter i Stavern og Kongsvinger.

Leiren for praksisstudentene i Romerike ble gjennomført over tre uker i slutten av august og begynnelsen av september. Den tradisjonsrike militærleiren Sessvollmoen ble brukt som leirsted.

Kontinuitet i opplæringen
Svensli forteller at i tillegg til at taktikk- og våpenopplæringen for andreårsstudenter er blitt lagt til politidistriktene, så opplæringsenheten et behov for en tilpasset innføring til ordenstjeneste før studentene startet på selve praksisåret.

Arrestasjonsteknikk- For å bevare kontinuitet, fant vi det formålstjenelig å samle disse opplæringene. Av samme hensyn la vi SAMPOL-kurs, opplæring i politiets nye nødnett, samt arrestasjonsteknikk i henhold til fagplan inn i leiroppholdet. På denne måten ville studentene kunne starte praksisåret med opplæring for deretter å prøve det de har lært ute i arbeidet som politi. 

Praksisansvarlige som instruktører
- Romerike politidistrikt er i en situasjon hvor vi har et utdannet og svært godt instruktørkorps. I tillegg har instruktørene godt med realkompetanse fra utdanning internt i distriktet så vel som i regi av Politihøgskolen. Instruktørene som ble brukt under leiroppholdet ble rekruttert fra eget distrikt, primært blant praksisveiledere. Praksisveiledere som instruktører er noe de har svært gode erfaringer med fra tidligere, forteller praksissansvarlig Jørn Dalen.

For instruktørene har leiroppholdet vært arbeidskrevende, og mange har lagt ned en betydelig mengde med gratistimer. 

Fullt program
Troppen forflytter segTotalt var det 32 studenter fordelt på fire grupper som deltok på leiren.

- En typisk dag i leir kunne være som følger: Kl. 06.00 startet morgenjogg, kl. 07.45 var det oppstilling hvor lag 1 og 2 hadde trening på skytebanen mens lag 3 og 4 arbeidet med taktikk, forteller Dalen og legger til:

- Kl.11.30 fikk studentene en velfortjent lunsj, mens vi startet opp igjen kl. 12.20 med oppstilling hvor lag 3 og 4 gikk på skytebanen mens lag 1 og 2 fikk opplæring i taktikk. Videre var det middag rundt kl. 16.00, for så å arbeide med arrestasjonsteknikk fra kl. 17.00 til 20.00. Sagt på en enklere måte, meget innholdsrike dager. 

Sett i ettertid, er det blitt erfart at programmet ble vel stramt, noe som vil justeres ved et eventuelt nytt leiropphold.

Skape trygghet
Svensli forteller at leir er en unik mulighet for studenter til å bli kjent og trygg på hverandre. Studentene kommer fra fire ulike skoler, og et titalls ulike klasser.

- Leir skaper en felles plattform for studentene. Det er vår oppfatning at trygghet en viktig del av grunnmuren til god opplæring. I tillegg har leir alltid representert en flott arena for forventningsavklaringer. Overgangen fra første til tredje studieår er stort og et leiropphold syr studieløpene sammen.

Fornøyde studenter
Tilbakemeldingene fra studentene som deltok på leiroppholdet har vært positive. Studentevaluering
Studentene påpeker at leiren har vært lærerik og en god forberedelse til praksisåret som venter. I evalueringen la studentene også vekt på at de syntes det var veldig bra at flere av praksisveilederne ble benyttet som instruktører.


Praksisveilederen som instruktør ble beskrevet som genuint interessert i å bli kjent med studentene, også i pauser og ved lunsjbordet. Evalueringen viser at studentene mener politidistriktet må prøve å videreføre leiren til neste studentkull. 

Svensli påpeker at de nådde deres mål om å få gjennomført opplæring i taktikk og våpen i henhold til fagplanen. I tillegg fikk de gjennomført en del pålagte temaer som de vanligvis stykker opp i praksisåret i form av temadager. Evalueringer fra studentene tilsier også at mål når det gjelder trygghet, samhold og felles plattform ble nådd.

Foto: Opplæringsenheten i Romerike

Publisert: - Sist oppdatert: |