Hopp til innhold

Januar

Ny instruktørutdanning for sivil rettspleie

Etter end utdanning skal studentane vere i stand til å planleggje, begrunne, tilretteleggje, vurdere og utvikle opplæring innan den sivile rettspleien på grunnplanet.

Fra Hollywood til hjemlige trakter

Det lages for tiden nye filmsekvenser til bruk i skytesimulatorene. Amerikanske filmsekvenser skal byttes ut med filmer basert på norske hendelser og forhold.

«Utdanning av etterforskere på nett» tildeles 700.000 kr

Det er første gang PHS har fått tildelt utviklingsmidler. - Dette bidrar til et skikkelig løft for utviklingen av nettbaserte elementer i det nye studiet Videreutdanning i etterforskning, som nå pågår som et pilotprosjekt, sier seksjonsleder Ivar Husby.

Utvider antallet stabskurs

Antallet stabskurs utvides fra fire til seks i 2012. Grunnen er økt etterspørsel etter 22. juli og for å oppnå raskere gjennomstrømning.

Færre innbrott i hus og heim

Anmeldelsene for grove tjuveri frå villa og leilegheit gjekk i fjor ned med høvesvis 29,5 og 16 prosent. Les hele rapporten frå Politidirektoratet her.

På messe-turné

- Vi får mange spørsmål om karakterer, lønn, førerkort og hundepatrulje, sier Sugharan Khan fra opptak og rekruttering.

Nytt studium for potensielle ledere i politiet

I høst startet PHS opp videreutdanningsstudiet Lederkandidat for ansatte i Politi- og lensmannsetaten. Studiet gir studentene nettbaserte aktiviteter å bryne seg på fra første stund – litt skremmende synes noen.