Hopp til innhold

«Utdanning av etterforskere på nett» tildeles 700.000 kr

Det er første gang PHS har fått tildelt utviklingsmidler. - Dette bidrar til et skikkelig løft for utviklingen av nettbaserte elementer i det nye studiet Videreutdanning i etterforskning, som nå pågår som et pilotprosjekt, sier seksjonsleder Ivar Husby.

   
      FOREDRAG TIL NETT: Videreutdanning i etterforskning produserer blant annet dedikerte foredrag til nett.
      FOREDRAG TIL NETT: Videreutdanning i etterforskning
      produserer blant annet dedikerte foredrag til nett.


Det er Norgesuniversitetet som står bak tildelingen som skjedde etter innstilling fra en ekstern vurderingskomité, oppnevnt av NUV.

- Det er i denne sammenheng det nå er bygget nye produksjonsstudioer. Tildelingen medfører i tillegg et tettere samarbeid med Universitet i Stavanger som er ledende i utvikling av nettbaserte studier, påpeker Ivar.

Les tidligere sak om pilotprosjektet «Videreutdanning i etterforskning».

Prosjektene som får midler skal bruke IKT til å fleksibilisere studium, utvikle digitale læringsressurser og utvikle studium i samarbeid mellom utdanningsinstitusjoner og arbeidslivet.

Stor konkurranse
I alt fikk Norgesuniversitet inn 80 søknader til første søknadsrunde. Til fase to kom det inn 45 søknader. Av disse har 18 nye prosjekter blitt tildelt midler på til sammen 8 750 000 kroner.

I tillegg til de 18 som tildeles midler, får 19 prosjekt 4 095 000 kroner tildelt ut i fra forhåndstilsagn for tidligere år. Totalt deler derfor Norgesuniversitetet ut 12 845 000 kroner til prosjekter i 2012.

Av de 700 000 kronene PHS er tildelt, er 500 000 for 2012. De resterende 200 000 er for 2013 med forbehold om Norgesuniversitetets totale bevilgning over statsbudsjettet.

Se Norgesuniversitetet for komplett liste over tildelinger.

Publisert: - Sist oppdatert: |