Hopp til innhold

Utvider antallet stabskurs

Antallet stabskurs utvides fra fire til seks i 2012. Grunnen er økt etterspørsel etter 22. juli og for å oppnå raskere gjennomstrømning.


  PRAKTISKE ØVELSER: Stabskurset består i tillegg til teori av ulike praktiske øvelser. Foto: Terje Olsen
  PRAKTISKE ØVELSER: Stabskurset består i tillegg til teori
  av ulike praktiske øvelser. Foto: Terje Olsen

- Vi føler at det er et større fokus på krisehåndtering i politiet etter terrorhandlingene, og vi ønsker derfor å ligge i forkant for vi merker en økt forespørsel etter stabskurs, sier seksjonsleder operativ seksjon, Per Olaf Torkildsen og fortsetter:

- Med en takt på fire stabskurs i året, tar det lang tid før alle 27 politidistrikt har gjennomført kurset. I mellomtiden har det kommet nye stabsmedlemmer i de enkelte politidistrikt, og på den måten melder behovet seg også oftere.

Trolig 8 kurs i 2013
Det første stabskurset etter politireformen ble gjennomført for Sunnmøre politidistrikt i 2008, og ved utgangen av 2012 vil det være åtte politidistrikt som ikke har deltatt på stabskurs. Det vil derfor trolig bli gjennomført åtte kurs i 2013.

I vår er det satt opp to stabskurs, i uke 16 og 17. Disse to kursene er forbeholdt politidistriktene som i år skal gjennomføre beredskapsøvelsene Gemini og Tyr. De resterende fire kursene blir gjennomført til høsten, og hvilke politidistrikt som får delta vurderes ut i fra innsendte søknader.

Foregår i Stavern
Stabskurset går over en uke ved JKØ og er for politidistriktets operative stab med politimesteren i spissen. Kurset balanserer mellom teoretisk påfyll og praktiske øvelser som gjøres i simulator og på tabel-top. De praktiske øvelsene tar for seg det strategiske, operasjonelle, taktiske, situasjonsrapportering og krisekommunikasjon. Siste halvdel av uken møter også redningsledelsen fra distriktet, slik som for eksempel kommune, sivilforsvar og frivillige organisasjoner. Kurset styres da over i en ”redningsmodus”.

- Vi har fått svært gode tilbakemeldinger på kurset fra politidistriktene. Deltakerne er fornøyd med både form og innhold og sitt eget læringsutbytte. Hvorvidt vi skal fortsette med tilsvarende kurs når samtlige politidistrikt har gjennomgått kurset eller lage en ny modul, vil bli vurdert, uttaler Torkildsen.

Publisert: - Sist oppdatert: |