Hopp til innhold

Betre risikovurdering i familievaldsaker

Sluttrapport SARA Oslo/Stovner
RAPPORTER: Sluttrapportene for SARA Vestfold/Horten og Oslo/Stovner er tilgjengelige på politi.no.
Erfaringane med risikovurderingsverktøyet SARA er såpass gode at Politidirektoratet vil at fem andre distrikt skal ta i bruk verktøyet innan nyttår.

Politistasjonane på Stovner og i Horten har testa ut eit analyseverkty som kan vurdere risikoen for at valdsutøvarar held fram med å true eller utøve vald mot sine partnerar.

Heile saka kan lesast på politi.no.

Publisert: - Sist oppdatert: |