Hopp til innhold

Takker for kritisk blikk på utdanningen

Sjef Politihøgskolen Håkon Skulstad
TILTAK: - Vi iverksetter nå flere tiltak for å styrke den operative tilnærmingen og relevansen mellom ulike fag, også på bakgrunn av studentevalueringer og 22/7-kommisjonens rapport, sier Sjef PHS Håkon Skulstad.
Follo politidistrikt har for kort tid siden sendt et brev til Politihøgskolen med kritiske innspill til utdanningen.

Kjernen i kritikken er at distriktet spesielt er bekymret over nivået på operative ferdigheter og handlekraft hos en del nyutdannete fra grunnutdanningen.

Saken er omtalt i dagens utgave av VG papir og på VG Nett. Etter at brevet ble mottatt, innkalte Sjef for Politihøgskolen Håkon Skulstad umiddelbart til et møte med distriktet - hvor man sammen gikk nærmere inn i kritikken og innvendingene. På møtet deltok flere representanter både fra distriktet og Politihøgskolen. I bakkant av dette har nå Politihøgskolen sendt et svarbrev til Follo. I svarbrevet understreker PHS betydningen av en løpende evaluering og utvikling av utdanningen ved høgskolen, og lister opp mange konkrete endringer som er i gang, og flere som kommer. Disse endringene har som siktemål å styrke kompetansen og læringen hos studentene, også på mange av de områdene Follo politidistrikt påpeker.

- Det skal være en levende debatt om utdanningen ved Politihøgskolen. Vi har på eget initiativ satt i gang en del justeringer av deler av utdanningen allerede. Kritikken fra Follo var konkret og konstruktiv. Vi takker for den. Vi iverksetter nå flere tiltak for å styrke den operative tilnærmingen og relevansen mellom ulike fag, også på bakgrunn av studentevalueringer og 22/7-kommisjonens rapport. Vi må leve i takt med de behovene etaten har, vår utdanning skal levere det som trengs. Derfor må vi lytte og justere. Samtidig holder vi fast ved vår brede og grundige høgskoleutdanning som fremtidens politi definitivt trenger, sier Håkon Skulstad.

Brev fra Follo politidistrikt
Svarbrev fra Politihøgskolen

Publisert: - Sist oppdatert: |