Hopp til innhold

Økt forskning på terrorisme ved Politihøgskolen

Utblåste vinduer i regjeringskvartalet etter 22. juli
TERRORISME: Utblåste vinduer i regjeringskvartalet etter terrorangrepet i Oslo 22. juli. ILLUSTRASJONSFOTO: Henrik Lied, NRK, Flickr/Creative Commons
Politihøgskolens forskningsavdeling har styrket fokuset på terrorisme med et doktorgradsprosjekt. Stipendiat Cato Hemmingby ser på hva som påvirker terroristers valg av mål.

- Dette er en komplisert prosess, der man på et overordnet plan har ideologiske, moralske og strategiske faktorer som virker inn, mens man på det operasjonelle nivået har mange variabler knyttet til kapasitet og situasjonelle omstendigheter, sier Hemmingby.

Cato Hemmingby

STIPENDIAT: Cato Hemmingby er doktorgradsstipendiat ved forskningsavdelingen på Politihøgskolen med terrorisme som spesialfelt.

Prosjektet er avgrenset til Vest-Europa og har en fordypning mot høyreekstreme aktører og militante islamister, herunder både soloterrorister og grupperinger. 22. juli-angrepene og Anders Behring Breivik er en sentral sak i studien. Det er nå kjent og omtalt i Universitas og riksmediene at stipendiat Hemmingby og veileder professor Tore Bjørgo som de første har fått innvilget tilgang til alle politiavhørene av Breivik. Dette vil være et svært verdifullt materiale i forhold til prosjektets tematikk.

Trusselanalyse og forebyggende sikkerhet
- Nytteverdien av det pågående forskningsprosjektet, som vil pågå til 2016, anses å være størst innfor feltene trusselanalyse og forebyggende sikkerhet. Innen analyse kan det bidra til å forstå hvilke aksjonsformer og målobjekter som kan være mest aktuelle for en person eller en gruppering man har eller bygger opp en profil på, sier Hemmingby.

- Innen forebyggende sikkerhet er denne type kunnskap til nytte når man skal vurdere det generelle sikkerhetsnivået ved aktuelle objekter, ved utarbeidelse av totale sikkerhetskonsepter og i forhold til konkrete sikringstiltak

Doktorgradsprosjektet finner sted som et samarbeid mellom Politihøgskolen og Program for risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Cato Hemmingby har 20 års erfaring fra sikkerhetsarbeid i statlig sektor. Utdannelsesbakgrunn er en bachelorgrad i Midtøstenkunnskap, en mastergrad i hebraisk fra Universitetet i Oslo samt supplerende fagutdanning fra Hebrew University of Jerusalem og University of St Andrews.

Publisert: - Sist oppdatert: |