Hopp til innhold

August

Grete Faremo og politistudenter

Velkommen nye og gamle studenter

Studieåret ved Politihøgskolens avdelinger begynner denne uken. Nye og gamle fjes ønskes velkommen til alle fire studiesteder. B1-studentene ved Kongsvinger ble mandag ønsket velkommen av justis- og beredskapsministeren.
Patrick Risan

Ny bok: Psykologi i operativ tjeneste

Høgskolelektor Patrick Risan og tidligere lærer ved Politihøgskolen Tom Hilding Skoglund har gitt ut fagbok særlig rettet mot politistudenter i deres første utdanningsår.