Hopp til innhold

Nytt øvingsanlegg åpnet i låven på Kongsvinger

Rektor Håkon Skulstad med øvingsleilighetene i bakgrunnen
LÅVENS LANGE ARM: Rektor Håkon Skulstad med øvingsleilighetene i bakgrunnen på innsiden av låven, som altså er en klar styrking av politiets operative øvingsmuligheter. Foto: Jens Haugen, Glåmdalen
19. desember ble det nye øvingssenteret ved Politihøgskolen på Kongsvinger åpnet. En ombygd låve sørger nå for at politiets muligheter for operativ trening er styrket.

- 22. juli-rapporten, terrormeldingen og politianalysen har alle satt fokus på politiets operative trening. Dette anlegget er et viktig svar på behovet, vi får nå muligheter for styrket operativ trening. Anlegget vil bli brukt i bachelorutdanningen og i de mer skarpe etter- og videreutdanningene, som Beredskapstroppen og Utrykningsenhetene (UEH), sier rektor ved Politihøgskolen, Håkon Skulstad.

- Det er et fleksibelt anlegg som legger godt til rette for et bredt spekter av skarp operativ trening, men anlegget er også veldig godt egnet for trening i etterforskning.

Kan knuses og brukes på nytt
Han fremhever spesielt den store nytteverdien inn mot ulike treningsbehov i politietaten.

- I tillegg til Politihøgskolens utdanningsvirksomhet, vil anlegget også være til disposisjon for beredskapstroppens kontinuerlige trening. Boligkomplekset i låven er unikt fordi det er skapt et bymiljø i skjermede omgivelser. Sett i sammenheng med resten av øvingsmulighetene i Kongsvinger, er dette et viktig bidrag for å styrke den skarpe delen av politiutdanningen, sier Skulstad.

Forsamlingen foran låven

SNART KLAR: Forsamlingen som var klar for åpning av det nye øvingsanlegget i låven på Sæter gård. Det gjenstår nå bare mindre arbeider og innredning før anlegget i bakgrunnen kan tas i bruk for fullt. Foto: Jens Haugen, Glåmdalen

Låven er et operativt øvingsanlegg, med leiligheter i fire etasjer. De er utformet som en boligblokk, utført i betong, men med dører og vinduer som kan knuses og brytes opp, og enkelt skiftes ut. Rominndelingen er utført på en måte som gjør at man kan skifte slagretning på dører og endre rominnredning og utforming. Det er 15 meter fra toppen av blokka og ned - slik at det er mulig å rappellere.

Svært godt mottatt
- Arbeidsmiljø er godt ivaretatt i forhold til temperatur og klima. Vi har fått tak i møbler og inventar slik at leilighetene skal innredes. Øvingsanlegget er et flerbruksannlegg - både bachelor og etter- og videreutdanning kan bruke dette, pluss spesialenheter, sier politioverbetjent Bjørn Odd Karlsen, leder av Politihøgskolens utdanningssenter på Kongsvinger.

- Hele prosjektet er et ledd i Politihøgskolens satsning på operativ utdanning, og dette anlegget er et samarbeidsprosjekt mellom Kongsvinger kommune og Politihøgskolen. Det kan også bli aktuelt med ytterligere utbygging her, blant annet med skytebane, men dette må vi komme tilbake til. Anlegget er så langt veldig godt mottatt i det operative miljøet, både internt på Politihøgskolen og eksternt.

Publisert: - Sist oppdatert: |