Hopp til innhold

Nye filmsekvenser på plass i treningssimulatorene

To politistudenter i Stavern demonstrerte én av de tretti sekvensene som er filmet. Begge valgte å skyte da en person gikk til angrep med kniv.
30 SEKVENSER: To politistudenter i Stavern demonstrerte én av de tretti sekvensene som er filmet. Begge valgte å skyte da en person gikk til angrep med kniv.
Amerikanske sekvenser er byttet ut med situasjoner fra norske hendelser og forhold. Fredag fikk Spesialenheten og Riksadvokatembetet en presentasjon av filmene.

Under samlingen i Stavern fikk gjestene en gjennomgang av prosjektet og to politistudenter stilte sporty opp for å demonstrere én av sekvensene. I etterkant ble det holdt en diskusjon rundt filmene ledet av professor Tor-Geir Myhrer. Spesialenheten og Riksadvokatembetet var fornøyde og positive til det de så og hørte.

DISKUSJON: Gjestene fikk se flere ulike sekvenser som ble diskutert i etterkant.

DISKUSJON: Gjestene fikk se flere ulike sekvenser som ble diskutert i etterkant. Første rad f.v. riksadvokat Tor-Aksel Busch, førstestatsadvokat Terje Nybøe og rektor Håkon Skulstad.

- Jeg mener det som er gjort er en god tilnærming til et vanskelig område og jeg er sikker på at undervisningsopplegget vil gjøre studentene i bedre stand til å løse sine fremtidige oppgaver, sa riksadvokat Tor-Aksel Busch i en oppsummering.

Rektor Håkon Skulstad og førstestatsadvokat Terje Nybøe var også til stede under fredagens samling.

Norsk virkelighet
- Halvparten av de nye filmsekvensene tar utgangspunkt i reelle hendelser fra Norge. Spesialenhetens påtalevedtak og dokumenter fra avgjørelser hos Riksadvokten er lagt til grunn for i størst mulig grad trekke erfaringslære av ulike hendelser, forteller prosjektleder Steinar Henriksen og legger til:

- Øvrige filmsekvenser er konstruert på bakgrunn av erfaringsbasert kunnskap, og skal i størst mulig grad gjenspeile realistiske norske forhold.

Sekvensene tar utgangspunkt i at norsk politi er ubevæpnet, og gjennomføringene ved treningssimulatoren skal i størst mulig grad gjenspeile norsk politis opptreden og handlemåte.

- Et viktig moment her er at vi tilstreber å holde bruken av makt og maktmidler på et minimum, samtidig som vi skal være handlekraftige når dette er påkrevet, sier Henriksen. Han understreker at filmene vil være under konstant utvikling.

Ran av Statoil i Stavern, knivstikking ved Akerselva og skoleskyting ved Politihøgskolen i Oslo er noen av scenarioene som er filmet. Det er utarbeidet brukermanualer til hver sekvens hvor Spesialenhetens påtaleverk er blitt aktivt brukt i utarbeidelsen.

Se, oppfatte, vurdere og handle
Selve undervisningen foregår ved at studentene tas frem to og to som en patrulje. Deretter gis studentene en forutsetning hvorpå de får tid til å reflektere over oppdraget de står overfor. Herunder er våpeninstruksens bestemmelser og situasjonsvurdering sentrale faktorer.

Det spilles deretter av en filmsekvens hvor motparten på filmen foretar ulike handlinger mot kameraet og andre på filmen. Ut i fra motpartens handlinger skal studentene se, oppfatte, vurdere og handle i tråd med våpeninstruksen samt retningslinjer for øvrig operativ opplæring. Etter gjennomført sekvens, vil studentene bli utfordret på hva de så, hvordan de vurderte situasjonen og hvorfor de gjorde som de gjorde. De skal i tillegg forankre egne valg og handlinger i våpeninstruksen. Gjennomføringene foretas foran klassen slik at hele klassen får ta del i de faglige vurderingene.

Flere delaktige
Filmprosjektet har bestått av en prosjektgruppe med deltakere fra bacheloravdelingen, operativ seksjon i Stavern og Oslo politidistrikt.

- Jeg ønsker å rette en stor takk til alle som har bidratt. Spesielt vil jeg takke Oslo politidistrikt ved blant annet hundetjenesten og spesielle operasjoner for svært god bistand, sier Henriksen.

I tillegg til nye filmsekvenser, har det blitt anskaffet en ny treningssimulator i Stavern.

Publisert: - Sist oppdatert: |