Hopp til innhold

PHS følger norsk lov mot narkotika

Politihøgskolen Oslo
Våre studenter ved Politihøgskolen (PHS) er ikke i tvil om hva som er innlegg i narkotikadebatten, og hva som er gjeldende norsk lov. Det skriver assisterende rektor Nina Skarpenes i et debattinnlegg i Aftenposten papir i dag.

Studentene ved Politihøgskolen får gjennom sine tre studieår en grunnleggende opplæring på en rekke fagområder for å kunne utøve politiyrket. Profesjonsutdanningen bygger på forutsetningen om å håndheve norsk lov. Det gjelder også på området narkotika. Narkotika er forbudt i Norge - og straffbart.

Det gis derfor et feilaktig inntrykk når generalsekretær Lars Holmen i Norsk Narkotika-politiforening i et innlegg i Aftenposten 23. januar tillegger Politihøgskolen å være for legalisering av narkotika. Bakgrunnen for innlegget er at professor Paul Larsson ved høgskolens forskningsavdeling er kritisk til norsk narkotikapolitikk. Dette er velkjent, og for øvrig synspunkter han ikke er alene om. Han reiste nettopp spørsmålet om legalisering av narkotika kan være et av flere virkemidler i en ny vurdering av narkotikapolitikken.

Professor Paul Larsson er en anerkjent forsker som publiseres både nasjonalt og internasjonalt. Han innehar den akademiske frihet han skal ha, og som høgskolen oppmuntrer. Han har for øvrig forskerkolleger ved høgskolen som argumenterer for en streng narkotikapolitikk.

Politihøgskolen og våre studenter klarer utmerket godt å kombinere opplæring basert på norsk lov, samtidig som også kritiske synspunkter til lov og anvendelse fremmes i debatten. Dette gjelder både om synspunktene kommer fra våre egne forskere eller fra andre fagmiljøer.

Våre studenter er ikke i tvil om hva som er innlegg i debatten - og hva som er gjeldende norsk lov.

Nina Skarpenes, assisterende rektor, Politihøgskolen

Publisert: - Sist oppdatert: |