Hopp til innhold

To nye rapporter fra Politihøgskolen

Utklipp fra rapporten
Viktige rapporter som tar for seg aktuelle temaer som tillit til politiet, og forebygging av vold i folkemasser, er nå publisert.

Marit Egge, Jon Strype og Gunnar Thomassen, alle fra PHS, har publisert PHS forskningsrapporten: «Tillit til politiet etter 22. juli».

Tillitsmålinger har vist at tilliten til norsk politi er høy sammenliknet med de fleste andre land, og viser også stabilitet over tid. Imidlertid er enkelte hendelser så gjennomgripende og angår så mange mennesker at det er rimelig å anta at det kan påvirke tillitsdimensjonen. Terrorangrepene sommeren 2011 er slike hendelser. Denne studien ønsker å undersøke om publikums syn på politiet har endret seg etter terrorangrepene, hvordan befolkningen oppfatter politiets handlinger og vurderinger knyttet til terroren, og i hvilken grad oppfatningen av politiets handlinger påvirker den generelle tilliten til politiet.

Oversatt til norsk
Johannes Knutsson har i samarbeid med Tamara D. Madensen redigert antologien «Å forebygge vold i folkemasser», som først ble utgitt på engelsk av forlaget Lynne Rienner Publishers i 2011, og nå er oversatt til norsk og utgitt i serien PHS Forskning.

I boken har internasjonalt fremragende forskere behandlet temaet om vold i folkemasser og hvordan politiet kan forebygge at vold oppstår. Forfatterne behandler en rekke temaer. Et viktig spørsmål er hvordan tidlige teorier om opptøyer preget politiets måte å håndtere folkemasser på, og som har økt konfliktene mellom politi og publikum. Andre spørsmål er hvilke prosesser som kan redusere konflikter og forebygge at voldssituasjoner oppstår. Boken formidler viktig kunnskaper både til praktikere og forskere, og særlig til de polititjenestepersonene som arbeider med slike oppgaver.

Les mer om publikasjonene på bibliotekets nettsider.

Publisert: - Sist oppdatert: |