Hopp til innhold

Politihøgskolen utvider opptaksprøvene - innfører fire nye tester

Dykketesten under opptaksprøvene.
OPPTAKSPRØVER: Vurdering av personlig egnethet er en del av opptaksprøvene og blir gjennomført etter at søkeren har bestått de fysiske testene. Illustrasjonsfoto: Sveinung U. Ystad
Politihøgskolen utvider nå vurderingen av søkernes personlige egnethet. Utvidelsen består av en språktest, en norsktest og to tester av logisk tenkning.

Utvidelsen vil styrke det objektive vurderingsgrunnlaget av nye søkere og opptaksnemndenes vurderingsgrunnlag.

- Politihøgskolen arbeider kontinuerlig med utvikling og forbedring av opptaket. Jeg er tilfreds med at vi nå fortsetter å utvikle et mer robust og objektivt grunnlag for å vurdere søkere til Politihøgskolen, sier Håkon Skulstad rektor ved Politihøgskolen.

Endringene kommer på bakgrunn av en bred og grundig evaluering av fjorårets opptak, og gjelder allerede ved årets opptak.

En videre utvikling av opptaket
I 2012 innførte Politihøgskolen en ny metode for vurdering av søkernes personlige egnethet basert på 6 kompetanser: Modenhet, Åpenhet og inkludering, Handlekraft, Integritet, Samhandling og Analytisk evne. Denne vurderingen ble gjennomført på bakgrunn av gruppeøvelse, personlighetstest og et strukturert individuelt intervju.

Politihøgskolen innfører ved opptaket i 2013 ytterligere en språktest, en norsktest og to tester av logisk tenkning.

Hva går språktesten ut på?
Språktesten kartlegger søkerens evne til å finne relevant informasjon i en tekst, og bruke denne informasjonen til å svare riktig på spørsmål. Søkeren vil finne svarene enten direkte i teksten eller mellom linjene.

Hva går norsktesten ut på?
Norsktesten består av tre deler, språkflyt, vokabular og staving. Språkflyt kartlegges ved å velge riktig ord til en setning der ett av ordene mangler. I vokabulardelen kartlegges søkerens ordforråd gjennom å knytte riktig ord til riktig definisjon. I den siste delen testes søkeren på rettskriving, og må velge den riktige stavingen av et ord blant flere valgmuligheter. 

Hva går testene av logisk tenkning ut på?
Politihøgskolen innfører to tester av logisk tenkning. I den første kartlegges søkerens evne til logisk tenkning for å finne en regel, mens i den andre må søkeren vise evne til å finne riktig løsning når regelen er kjent.

Lettere å velge de best egnede søkerne
Det nye seleksjonsverktøyet gjør det lettere for opptaksnemnden å velge ut de riktige kandidatene. En standardisering av metoden og arbeidsprosessen gir også større grad av lik vurdering på tvers av Politihøgskolens fire opptaksnemnder. Illustrasjonsverktøy

Personlighetstestens som ble innført i 2012 er også noe justert i 2013.

Hva går personlighetstesten ut på?
Personlighetstesten er ment å skulle si noe om søkernes personlighet knyttet til samhandling, modenhet, handlekraft og analytisk evne. Her beskriver søkeren seg selv ut fra gitte beskrivelser. Etter fjorårets evaluering har personlighetstesten fått et enklere språk.

Gruppeøvelsen og det strukturerte individuelle intervjuet videreføres fra i fjor.

Informasjon om vurdering av personlig egnethet finnes også under opptakskrav på phs.no.

Publisert: - Sist oppdatert: |