Hopp til innhold

Justis- og beredskapsministeren åpnet Radikaliseringskonferansen 2013

RADIKALISERING: Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen åpnet Radikaliseringskonferansen 2013. Her ble han tatt i mot at Sjef PHS Håkon Skulstad.
Politihøgskolen (PHS) er vertskap for årets Radikaliseringskonferanse, som i år tar for seg temaet «Felles ansvar for tidlig forebygging».

Torsdag åpnet justis- og beredskapsminister Anders Anundsen den nasjonale konferanse om radikalisering. I år retter konferansen seg spesielt mot dem som har direkte kontakt med barn og unge.

I pressemeldingen før konferansen uttrykte Anundsen at det er viktig med en tidlig forebyggende innsats mot radikalisering, og at dette er et ansvar som hviler på mange. Han understreket også på åpningen av konferansen at dette er en jobb vi kan lykkes med gjennom et bredt samarbeid.

Sjef ved Politihøgskolen Håkon Skulstad ønsket statsråden velkommen, og er tydelig på at dette er et viktig tema spesielt for politiet.

Kunnskap er viktig
Statsråden påpekte at kunnskap og forskning er viktig når det kommer til å bekjempe radikalisering, og har understreket at det er et godt forskningsmiljø som tar for seg dette, i Europa, Norge og på PHS.

- Jeg merket meg at justis- og beredskapsminister Anundsen vektla at det er behov for mer kunnskap om radikaliseringsprosessen. Kunnskap om temaet er viktig, også når man skal jobbe forebyggende. Disse to faktorene er avgjørende for å lykkes, sier Skulstad.

Internett og radikalisering
- Politihøgskolen har en viktig rolle i arbeidet mot radikalisering, som utdannings- og forskningsinstitusjon. Ved skolen har vi flinke forskere på området. Dette trakk blant annet justisministeren fram med rapporten Inger Marie Sunde var redaktør for - «Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme på internett», sier Skulstad og legger til at denne rapporten var gjort på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet.

Konferansen ved PHS presenterer mange innledere, med lang erfaring og kunnskap om radikalisering. Det er innledere som har erfaring med å jobbe mot radikalisert ungdom, som vil fortelle om sine erfaringer - suksesskriterier og utfordringer. Vi får også høre innlegg om muslimske ekstremister i Norge og trenger i vest-europeisk høyreterror.

Bidra til ny handlingsplan
I 2014 skal regjeringen legge fram en ny handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Den skal bli et verktøy for dem som arbeider direkte med utfordringene.

Justis- og beredskapsministeren inviterer alle til komme med innspill til handlingsplanen. Forslagene kan for eksempel være konkrete tiltak, utfordringer som bør undersøkes nærmere eller tips om metoder.

Send ditt forslag

Publisert: - Sist oppdatert: |