Hopp til innhold

Hvordan bli en lykkelig masterstudent

Førsteamanuensis Silje Bringsrud Fekjær
NY BOK: Silje Bringsrud Fekjær gir gode råd til hvordan man kan bli en lykkelig masterstudent.
Førsteamanuensis ved Politihøgskolen Silje Bringsrud Fekjær kom 8. oktober med bok. Denne boka gir praktiske og konkrete råd om hva som skal til for å skrive en god masteroppgave.

- Bakgrunnen for denne boka er mine egne erfaringer som veileder, sensor og masterstudent. Jeg ønsker med boka å gjøre studietida for en del studenter, litt lettere. Jeg forsøker gi de rådene som jeg selv skulle ønske jeg hadde fått, da jeg tok mastergraden, forteller Silje Bringsrud Fekjær.

Forsiden på boken

Hva skal en masteroppgave inneholde? Hvordan legger man opp arbeidet med masteroppgaven for å komme i mål? Hvilke forventninger kan du ha til veiledning? Og hva ser sensorene etter når de setter karakter?

Lykkelig og levert
Temaene i boka spenner fra valg av problemstilling og veileder, studieteknikk, de ulike delene i oppgaven, layout og struktur og hvordan du skal takle muntlig. Boka er derfor aktuell både for deg som er i startfasen og i avslutningsfasen.

- Mitt budskap er at det er mulig å være en lykkelig masterstudent – og å bli ferdig, hvis man vet hvordan en masteroppgave skal være og hvordan man skal strukturere arbeidet, avslutter Bringsrud Fekjær.

Boken «Hvordan bli en lykkelig masterstudent» er utgitt av Gyldendal Norsk Forlag.

Publisert: - Sist oppdatert: |