Hopp til innhold

Signaler om politiet i Regjeringens plattform

Erna Solberg
NYE REGJERING: Den nye regjeringen signaliserer en fortsatt satsing på politiet. Foto: CF-Wesenberg
Høyre og Fremskrittspartiet la frem sin plattform for en ny regjering mandag kveld 7. oktober. Justisområdet er et prioritert område for den nye regjeringen, og det er mange signaler om politiet – også om Politihøgskolen – i dokumentet.

Blant annet står følgende å lese i dokumentet om at grunnbemanningen i politiet skal økes, og følgende: «..Regjeringens målsetting er to politifolk per 1000 innbyggere innen 2020. Et sterkere nærpoliti vil skape mer trygghet. Det vil derfor bli innført en garanti for at antallet nye og ledige stillinger i politiet øker tilsvarende antallet studenter som består Politihøgskolen inntil målet er nådd. Samtidig vil regjeringen supplere dagens politiutdanning med andre studietilbud ved Politihøgskolen. Målet er å rekruttere personer med andre typer kompetanse som politiet trenger ved å tilby disse en kortere innføring i politiarbeid.»

Les hele plattformen her

Den nye regjeringen signaliserer en fortsatt satsing på politiet. Det er veldig positivt. Samtidig må signalene i plattformen nødvendigvis utdypes og konkretiseres - også gjennom en budsjettprosess. Derfor er det litt tidlig å konkludere med hva som ligger i mange av punktene, og hva som kan få innvirkning på vår virksomhet på kort eller litt lengre sikt. Dette gjelder ikke minst en avklaring av hva som ligger i at det åpnes for at det enkelte politidistrikt gis mulighet til å innføre generell bevæpning og hvilke områder Tolletaten får anledning til å utøve politimyndighet på, sier rektor Håkon Skulstad.

- Politiets samfunnsoppdrag i å forebygge og bekjempe kriminalitet og skape trygghet krever kompetanse på mange områder. Politihøgskolen har over tid arbeidet for at politiet i større utstrekning tilsetter personer med annen nøkkelkompetanse for politiets oppgaveløsning for eksempel it, økonomi, analysekompetanse. Allerede i dag gis det kortere utdanninger til nøkkelpersonell for å sette dem i stand til å arbeide med politioppgaver og utøve politimyndighet. Det frigjør politigeneralister til andre politioppgaver. Vi ser positivt på at den nye regjeringen løfter frem dette spesielt, sier Skulstad.

Jobbutsiktene for studentene
Også når det gjelder politistudenter og jobbmuligheter er Politihøgskolen positiv.

- Den nåværende regjeringen har opprettet 350 nye stillinger, som er rettet mot nyutdannet politi. Signalene om at dette skal videreføres - eller eventuelt utvides er av stor betydning og svært positivt. Det er viktig at tilgjengelige politimannskaper raskt tas i bruk. Men også dette får vi komme tilbake til når det gjelder konkretisering, sier Skulstad og fortsetter:

- Det er en spennende tid - med sluttbehandling av Politianalysen og signaler fra en påtroppende ny regjering. Politihøgskolen er klar for å bidra med vår faglighet og kunnskap på alle områder som etterspørres fremover, understreker Håkon Skulstad. 

Publisert: - Sist oppdatert: |