Hopp til innhold

Geir Aas ute med ny bok

Geir Aas
PUBLIKASJON: Geir Aas har gitt ut boken «Politiet og Familievolden».
Førsteamanuensis ved Politihøgskolen, Geir Aas, har publisert boken «Politiet og Familievolden».

Forside på boken- Boken belyser politiets arbeid med familievold fra ulike perspektiver, og er særlig aktuell for alle som har vold i nære relasjoner som en del av sitt arbeidsfelt, som politiet, krisesentre, barnevernet og bistandsadvokater, forteller førsteamanuensis Geir Aas om publikasjonen.

Om boken sies det:
«Familievolden er i løpet av det siste tiåret tydelig plassert på den politiske dagsordenen, og politiet er den offentlige aktøren som tillegges hovedansvaret for håndteringen av dette samfunnsproblemet. Denne boken belyser politiets arbeid med familievold fra ulike vinkler. Her kommer både voldsutsatte på krisesentrene, barnevernsansatte og politiutøvere til orde.

Bokens innhold bygger på et arbeid som dannet kunnskapsgrunnlag for Stortingsmelding 15 «Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner», og omfatter et stort datamateriale.

I boken, som er publisert gjennom Univeristetsforlaget, presenteres dette i tre deler: Del 1 handler om de voldsutsattes egne opplevelser med politiets arbeid, del 2 om organiseringen av arbeidet og del 3 om anmeldte familievoldssakers videre skjebne.»

Publisert: - Sist oppdatert: |