Hopp til innhold

Politihøgskolen senker ikke de fysiske kravene

Viser testen undervannssvømming
FYSISKE TESTER: Fysiske tester, som dykk og svømming, er en del av opptakskravene til Politihøgskolen.
Politihøgskolen (PHS) avviser at de fysiske kravene foran opptaket i 2014 er svekket. Og viktigere: De fysiske testene til eksamen fra PHS etter tre års utdanning er uendret.

I et brev fra PF-studentene til PHS uttrykkes det bekymring over justering av noen fysiske opptakskrav foran årets opptak, noe PF-studentene mener er å senke kravene. Brevet fikk oppslag i mange medier tirsdag 5. februar. 

Her kan du lese kritikken fra PF-studentene, gjengitt i Politiforum

- Vi mener heller de fysiske opptakskravene er skjerpet, samlet sett, og at det ikke er grunnlag for kritikken som fremsettes i brevet. Det viktigste er dessuten at studentene greier de fysiske kravene til eksamen, og disse kravene består, sier Geir Valaker, avdelingsleder for Bachelorutdanningen ved høgskolen.  

Her kan du lese intervju med Geir Valaker i Politiforum. 

God fysisk form
- Hensikten med de fysiske opptakskravene er å sikre at søkerne som tas opp til utdanningen, har tilstrekkelig grunnlag for å kunne gjennomføre de fysiske krav som stilles for å gjennomføre utdanningen, og bestå eksamen. Det er få som stryker på de avsluttende prøvene i fysisk trening, sier Valaker.

Han understreker at det aldri har vært meningen at de som søker PHS skal være toppatleter, men at søkerne må være i generelt god fysisk form.

- Kravene er slik at søkere i god fysisk form vil klare dem ved hjelp av målrettet trening. Vi har justert noen øvelser litt, og mener totalt sett at vi har økt kravene. Det at en øvelse i stille lengde ikke lenger er et krav - som det var for mange år siden - betyr ikke at vi slakker på kravene, vi kaller det utvikling. Men fortsatt er det avsluttende eksamen som er viktigst, og der er kravene de samme som før, understreker Geir Valaker.

Her er de endrede fysiske kravene foran opptaket 2014.

Publisert: - Sist oppdatert: |