Hopp til innhold

Flere kvalifiserte søkere til Politihøgskolen

Politistudents hender på tastatur til datamaskin
FLERE KVALIFISERTE SØKERE: Det blir stadig vanskeligere å komme inn på Politihøgskolen. FOTO: Bjørn-Erik Rygg Lunde.
Nær 170 flere søkere har i år deltatt i konkurranse om studieplass ved ett av Politihøgskolens fire studiesteder. Dette er en økning på hele 19% sammenliknet med fjoråret. – En svært positiv utvikling, sier seksjonsleder ved opptak – og rekruttering.

- Økt konkurranse gjør det vanskeligere å få studieplass, og dette er tydelig ved at poenggrensen har gått opp ved alle studiestedene. Den økte interessen for politiutdanningen og at poenggrensene øker, er sett fra Politihøgskolens side svært gledelig, sier seksjonsleder ved opptak - og rekruttering, Ann-Lisbeth Framaas.

Årets poenggrenser er de høyeste Politihøgskolen har hatt siden man begynte å ta inn 720 studenter årlig. Rekordhøye søkertall og medfølgende økt antall kvalifiserte søkere er altså hovedforklaringen på at poenggrensene går opp.

Størst økning i poenggrensa i år er det i Bodø. Der må studentene ha 44,2 poeng for å komme inn. Dette er 2,7 poeng høyere enn fjoråret.

Poenggrensen er fortsatt høyest i Oslo der søkerne måtte ha 48,4 poeng for å få studieplass.

Mange opptakskrav
Totalt søkte 3 318 personer politiutdanning som sitt prioriterte utdanningsønske i år. Politihøgskolen har mange opptakskrav som søkerne må tilfredsstille for å være kvalifisert for opptak til utdanningen. Samlet var det 1 061 av søkerne som ble funnet kvalifisert i år, og som deltar i konkurranse om studieplass. Til sammenligning var tilsvarende tall i fjor 894.

- Samlet er det sendt ut tilbud til 726 søkere i hovedopptaket. Svarfristen for søkerne er 26. juli, og først etter dette vurderes det om flere tilbud skal sendes ut i seinere suppleringsopptak. Svært mange søkere står på venteliste i år og er selvfølgelig spente på om de har noen mulighet til å få plass i suppleringsopptak. Erfaringsvis er det veldig få som ikke tar i mot en tildelt studieplass ved Politihøgskolen, og dessverre for søkere som står på venteliste er muligheten for å få studieplass ikke veldig stor, sier Framaas.

Stabile tall på søkere med minoritetsbakgrunn
Også 35 søkere med minoritetsbakgrunn har fått tilbud om studieplass i årets hovedopptak.

- Dette er eksakt samme antall som i fjor. Søkertallene har økt noe, men høyere poenggrenser har medført skjerpet konkurranse og med det flere som havner på venteliste, sier Framaas.

Kvinneandelen mot 40%
Blant de som har fått tilbud om studieplass utgjør kvinnene 39,4 %. Dette er en økning fra i fjor – da kvinneandelen var 38,2. Kvinneandelen har økt ved alle studiestedene, med unntak av Oslo.

Det viser en positiv utvikling for Politihøgskolens mål om 5 % studenter med minoritetsbakgrunn og 40% kvinneandel.

Og fortsatt er flesteparten av søkerne under 25 år, vel og merke med ett og annet unntak.

- Ja, ikke overraskende er hovedtyngden av søkerne som har fått tilbud i aldersgruppen under 25 år, selv om også en og annen godt voksen søker starter på utdanningen. Aldersfordelingen er i all hovedsak lik fordelingen fra tidligere år, avslutter Framaas.

 

Publisert: - Sist oppdatert: |