Hopp til innhold

Fikk pris for sitt utviklingsarbeid knyttet til skytesimulatoren

Steinar Vee Henriksen og Håkon Skulstad
OVERREKKELSE: Steinar Vee Henriksen mottok prisen av Sjef Politihøgskolen Håkon Skulstad.
Under Forskningskonferansen ble Politihøgskolens pris for utdanningskvalitet delt ut til praksisansvarlig og tidligere studieleder i Stavern, Steinar Vee Henriksen.

Politihøgskolens pris for god utdanningskvalitet tildeles personer som har gjort en markert innsats for å utvikle utdanningskvaliteten i studiene ved høgskolen. Prisen skal være en anerkjennelse til personer som har lykkes i å legge forholdene særlig godt til rette for studentenes læring gjennom bevisst faglig og pedagogisk innsats.

Innovasjon av høy faglig kvalitet
Det var Sjef Politihøgskolen, Håkon Skulstad, som delte ut prisen.

- Det har kommet inn flere gode forslag på kandidater til årets utdanningskvalitetspris. Etter en grundig gjennomgang har en enstemmig jury valgt å gi prisen til en som har drevet innovasjon av høy faglig kvalitet. Ved bruk av sin erfaring som polititjenestemann og sin teoretiske og pedagogiske kompetanse har vinneren initiert og utviklet et undervisningsopplegg for å trene studenter på beslutningstaking i vanskelige operative situasjoner, begynte Skulstad og fortsatte:

- Basert på en rekke reelle hendelser fra Norge, er det utviklet 30 filmsekvenser til bruk i skytesimulatoren. Det er utarbeidet brukermanualer til filmsekvensene, og det er vedlagt beslutning fra Spesialenheten eller domstolen der dette finnes. Studentevalueringer viser at studentene opplever de nye filmene og undervisningsopplegget som svært relevant og tilpasset politiets hverdag.

- Juryen mener at årets vinner har gjort en markant innsats for å heve utdanningskvaliteten i bachelorutdanningen, og har lagt forholdene særlig godt til rette for at studentene skal lære seg å ta de rette beslutningene i pressede operative situasjoner.

Og det var en glad og stolt vinner som mottok prisen.

- Først og fremst, tusen takk! Dette var en veldig positiv oppmerksomhet for simulatorprosjektet. I et så omfattende utviklingsarbeid, er det mange aktører som fortjener å ta del i denne prisen, og alle har gitt viktige bidrag for å utvikle et fremtidsrettet undervisningsmateriale for Politihøgskolens bruk av makt og maktmidler. Jeg ser frem til videre arbeid med tematikken, slik at vi kan levere best mulig undervisningskvalitet innenfor det politioperative fagfeltet, sier Steinar Vee Henriksen som har vært prosjektleder.

Begeistring også utenfor Politihøgskolen
Det ble også trukket frem at undervisningsopplegget har vakt begeistring også utenfor bacheloravdelingene og Politihøgskolen. Riksadvokaten, Spesialenheten for politisaker, PO samt representanter fra Beredskapstroppen og Livvakttjenesten har fått innføring i simulatoren. I begrunnelsen påpekes det at det er ingen tvil at denne formen for simulatortrening har store overføringsverdier til andre bruksområder. Flere politidistrikter har også benyttet simulatoren i sine interne treninger.

Juryen har bestått av assisterende rektor Nina Skarpenes (leder), politifaglærer/politioverbetjent Camilla Giske fra bacheloravdelingen ved Politihøgskolen og høgskolelektor Annette Drangsholt Nilsen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Publisert: - Sist oppdatert: |