Hopp til innhold

Kunnskap og samarbeid mot digital kriminalitet

AVTALESIGNERING: Under signeringen understreket sjef PHS Håkon Skulstad at samfunnet trenger nye samarbeidsrelasjoner for å møte kunnskaps- og kompetansebehovene som denne utviklingen fører med seg.
Polithøgskolen (PHS) og Høgskolen i Gjøvik (HiG) har 17. mars inngått avtaler om et omfattende samarbeid med hovedmål å styrke utdanning og forskning innen cybersikkerhet.

Samarbeidspartnerne er spesielt opptatt av å styrke utdanning og forskning innen etterforskning av datakriminalitet, etterforskning av digitale spor, gjenkjenning av digitale spor og mønstre, og rettsikkerhet og personvernsaspektet knyttet til datakriminalitet. 

Dette skal oppnås ved at de to høgskolene skal samarbeide for å øke omfang og kvalitet innen undervisning, kompetanseutvikling og forskning innen cybersikkerhet.

Som en del av dette arbeidet vil høgskolene etablere en felles erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet.  

Målgruppen for søkere til studiet er ansatte i politiet, men også Forsvaret og øvrige aktører innen offentlig sektor og privat næringsliv.

Les mer om studiet på hig.no.

Ny kunnskap mot kriminalitet
Rektor ved PHS, Håkon Skulstad, vektlegger hvor viktig denne avtalen er for å møte kriminalitetsutviklingen.

- Etterforskning hvor datateknologi er involvert er i betydelig vekst. Dette gjelder både nye kriminalitetsformer og den tradisjonelle kriminaliteten som nå begås ved bruk av ny teknologi. 

- Eksempler på bruk av digitale medier og kommunikasjonsutstyr er mange, for eksempel narkotikahandel, seksualforbrytelser, trusler og forfølgelse, menneskehandel og økonomisk kriminalitet. Nesten alle forbrytelser etterlater seg digitale spor, i mobiltelefoner, eposter, GPS eller på internett.

Håkon Skulstad understreker at samfunnet trenger nye samarbeidsrelasjoner for å møte kunnskaps- og kompetansebehovene som denne utviklingen fører med seg.

Unikt studieprogram
Rektor Jørn Wroldsen ved HiG sier seg enig.

- Denne avtalen er banebrytende på mange måter.  Det nye masterprogrammet gjør de to høgskolene i stand til å levere et unikt studieprogram som de ikke kunne levert hver for seg.   

Politihøgskolen og Høgskolen i Gjøvik er på hvert sitt område langt fremme i forhold til å utvikle nasjonal kompetanse på sikkerhet.

Morten Irgens

Viserektor for forskning ved HiG, Morten Irgens

- Avtalen er et resultat av samarbeidet mellom en lang rekke organisasjoner og bedrifter for å etablere et av Europas største akademiske forsknings- og kompetanseutviklingssentre inne cybersikkerhet. Center for Cyber- and Information Security vil åpnes offisielt 15. august med Politihøgskolen og Høgskolen i Gjøvik som sentrale partnere, sier viserektor for forskning ved HiG, Morten Irgens.

Center for Cyber- and Information Security (CCIS) vil ha en rekke faggrupper og mange samarbeidspartnere.  Partnere innen etterforskning av digitale spor og cyberkriminalitet inkluderer også Økokrim, Kripos, Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste, Oslo politidistrikt og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, i tillegg til PHS og HiG.

Publisert: - Sist oppdatert: |