Hopp til innhold

Rapport om hvitvasking av penger

Politiuniform
RAPPORT OM HVITVASKING: Politihøgskolen fikk i oppdrag å undersøke påtaleavgjorte saker i Oslo politidistrikt etter straffelovens § 317 med tanke på å avdekke om det eventuelt skjer feilregistreringer. Illustrasjonsfoto
Politiet og påtalemyndigheten er ikke god nok til å identifisere og etterforske hvitvasking av penger. Det er hovedkonklusjonen i en rapport Politihøgskolen har utarbeidet for Politidirektoratet.

Politidirektoratet tok høsten 2013 initiativ til å undersøke om politiets statistiske opplysninger om hvitvasking er korrekt eller om det skjer feilregistrering av noen grad. Bakgrunnen var en sterk mistanke om en stor andel feilregistreringer. Justis- og beredskapsdepartementet finansierte arbeidet.   

Politihøgskolen fikk i oppdrag å undersøke påtaleavgjorte saker i Oslo politidistrikt etter straffelovens § 317 med tanke på å avdekke om det eventuelt skjer feilregistreringer. Professor Dan Magnusson ble engasjert av Politihøgskolen til å gjennomføre undersøkelsen.

Magnusson konkluderer med at undersøkelsen tyder på at verken skattemyndighetene, bostyrere, påtalemyndighet eller politiet prioriterer å identifisere og etterforske hvitvasking. Videre skriver han at heller ikke retten ser ut til å ha en ambisjon om å løfte frem hvitvasking for å oppnå allmennprevensjon.

Politidirektoratet opplyser også om at det som fremkommer i rapporten vil føre til ytterligere oppfølging - les mer på politi.no.

Publisert: - Sist oppdatert: |