Hopp til innhold

Stadig flere søker Politihøgskolen

Studenter som går
ØKNING: 177 flere søker Politihøgskolen i 2014 enn i 2013.
4229 søker Politihøgskolen i 2014, en økning på 177 søkere (4,3 prosent) fra rekordåret 2013. Også antallet som har PHS som førstevalg øker, 3318 mot 3233 i fjor, en økning på 85 søkere (2,3 prosent).

Antallet som kun har søkt Politihøgskolen holder seg, en liten økning registreres, 1855 søkere i år mot 1839 i fjor.

Kvinneandelen stiger. I fjor rundet den for første gang 40 prosent, i år er andelen kvinnelige søkere på 42 prosent. Både andelen kvinnelige søkere totalt, og med Politihøgskolen som førsteprioritet stiger noe. En kvinneandel på 40 prosent eller mer har lenge vært et viktig mål for Politihøgskolen. Snittalderen på søkerne er ganske konstant, 22,4 år mot 22,6 i fjor.

Graf

UTVIKLING SØKERTALL: Grafen viser utviklingen i søkertall siden 2009.

Se grafen i full størrelse

Attraktiv utdanning og viktig yrke
Det skal tas opp 720 studenter fra høsten 2014 fordelt på studiestedene i Oslo, Bodø, Kongsvinger og Stavern. I løpet av noen uker vil Politihøgskolen presentere interessen over hele landet for å søke Politihøgskolen, fordelt på distrikt. Videre vil det da også foreligge en oversikt over søknader til det enkelte studiested. Antall som oppgir å ha etnisk minoritetsbakgrunn vil også foreligge senere.

- Vi er svært glade for disse søkertallene, som viser at PHS fremstår som en attraktiv utdanning og politiet som et interessant og viktig yrkesvalg. Etter en stor økning i antall søkere i fjor, var vi spent på hvordan årets tall ville bli. Når vi nå øker ytterligere, har vi et godt utgangspunkt for å holde på interessen i årene fremover. Og så er det flott at antall søkere som har oss som førstevalg stiger og at kvinneandelen er i fremgang, sier assisterende rektor Nina Skarpenes.

Lover godt for opptaket
-
Politihøgskolen kan ikke forvente rekorder og økning hvert år fremover. Det kommer an på størrelsen på ungdomskullene, og det er mange gode utdanningsvalg for søkere til høyere utdanning. Men årets søkertall lover godt for den videre prosessen frem mot opptak, vi får håpe at den store interessen fører til mange kvalifiserte søkere i sluttfasen, sier Nina Skarpenes. 

Det har de siste årene vært en debatt om politiutdanning gir jobb. Søkertallene kan tyde på at dette i liten grad har påvirket interessen negativt for å søke politiutdanningen -  les mer om bemanningsutviklingen i politiet.

Hovedtallene fra søknadsfristen 1. mars måler først og fremst den interessen som søkerne har i utgangspunktet. Den videre opptaksprosessen omfatter innsendelse av nødvendige papirer, hvor kvalifikasjoner og vandel vil bli vurdert. Deretter vil et antall innkalles til opptaksprøver, som også inkluderer vurdering av egnethet, før kvalifiserte søkere innstilles til opptak. 20. juli vil det endelige resultatet foreligge gjennom Samordna opptak.

Søkere og øvrige interesserte kan lese flere nyheter og følge den videre opptaksprosessen på phs.no og via Facebook-siden «Bli politi».

Publisert: - Sist oppdatert: |