Hopp til innhold

Viktig bidrag til politiforskningen

Johannes Knutsson snakker under boklanseringen
BOKLANSERING: Professor Johannes Knutsson lanserte sin bok «Applied Police Research: challenges and opportunities» denne uken.
Professor ved Politihøgskolen (PHS), Johannes Knutsson, har lansert boken «Applied Police Research: challenges and opportunities». Ekspertene som har bidratt til artikkelsamlingen har til sammen 300 års erfaring fra politiforskning.

- Jeg har vært utrolig privilegert som har fått jobbe med dette prosjektet, og det har vært veldig interessant og lærerikt. Nå befinner jeg meg på slutten av en lang karriere og har fått lov til å tenke tilbake og å oppsummere og dessuten høste inn fra andre politiforskere som jeg har møtt gjennom årene. Ekspertene er fra Europa, USA og Australia, og vi har til sammen 300 års erfaring med anvendt politiforskning, sa professor Johannes Knutsson da boken «Applied Police Research: challenges and opportunities» ble lansert på Politihøgskolen.

Knutsson trakk også fram det gode samarbeidet med medredaktøren Ella Cockbain.

- Cockbain har vært en berikelse for meg. Hun er en fersk forsker, som disputerte i fjor, og jeg fikk henne varmt anbefalt fra mine kontakter i England – da jeg etterspurte en dyktig forsker.

Det var godt oppmøte ved boklanseringen, og Knutsson understreker og håper at boken kan komme til god nytte i politiforskningen.

Gjennomgang og presentasjon
Det har blitt skrevet lite om anvendt politiforskning for og om politiet. Derfor er denne boken et etterlengtet bidrag. Boken inneholder bidrag fra noen av verdens ledende politiforskere.

- Denne boken er et svært viktig bidrag til samarbeidet mellom forskningsmiljø og politiet - og en påminnelse om gjensidig nytte og respekt, understreker leder for forskningsavdelingen ved Politihøgskolen, Haavard Reksten.

Professor ved PHS Tor-Geir Myhrer hadde tatt på seg oppdraget å kommentere på boken, og fokuserte på at gjensidig tillit mellom forsker og politi er uhyre viktig når det kommer til anvendt politiforskning. Myhrer trakk blant annet fram at denne boken kan være nyttig for mastergradsstudiet, hvor flere av artiklene kan bli en del av pensum.

Publisert: - Sist oppdatert: |