Hopp til innhold

Ansatte ved PHS er fornøyde med arbeidsplassen sin

Lærer og studenter
FORNØYDE ANSATTE: Årets medarbeiderundersøkelse viser at PHS er en god arbeidsplass. Illustrasjonsfoto.
Det er jevnt over svært gode resultater i årets medarbeiderundersøkelse på Politihøgskolen (PHS).

- Dette er positive resultater for Politihøgskolen. Kort oppsummert kan vi med stolthet si at Politihøgskolen er en god arbeidsplass. Undersøkelsen har gitt oss konkrete – konstruktive og gode innspill som vi sammen skal utnytte til å utvikle skolen til en enda bedre arbeidsplass og utdanningsinstitusjon, sier rektor, Nina Skarpenes.

Mye lærdom i undersøkelsen
Den landsomfattende medarbeiderundersøkelsen i politi- og lensmannsetaten viser at ansatte er både godt tilfreds med jobben, og stolte over å arbeide i politiet. Politihøgskolen scorer noe høyere enn etaten for øvrig innenfor de fleste områder, men det kommer også tilbakemeldinger som viser et forbedringspotensiale. Innenfor området «samhandling», er ansatte mindre fornøyde enn andre i etaten.

- Denne undersøkelsen skal veilede oss i hva som er bra og som vi dermed bør gjøre mer av. Men den setter også fokus på hvor vi kan forbedre oss. Vi skal selvsagt ha fokus på det vi kan forbedre, sier Skarpenes. Hun sier at undersøkelsen viser at Politihøgskolen blant annet må jobbe videre med utvikling av god ledelse og samarbeid på tvers, noe hun ser fram til å jobbe med.

I tiden fremover vil avdelingene og seksjonene jobbe med resultatene for å styrke arbeidsmiljøet ytterligere.

Overveiende positive tilbakemeldinger
Ansatte ved PHS svarer på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best:

  • Vi er stolte over å jobbe i Politiet (4,6)
  • Vi identifiserer oss med etatens formål (4,5)
  • Vi har interessante arbeidsoppgaver (4,5)
  • PHS er åpne og inkluderende overfor alle (4,5).
  • Våre ledere ved PHS er gjennomgående gode: god rollemodell (4,0), åpen for innspill før beslutninger tas (4,3), åpen for å tenke nytt (4,3) og «alt i alt en god leder» (4,1)

Forbedringsområder
Ansatte ved PHS svarer på en skala fra 1 til 5, hvor 5 er best:

  • Vi ønsker enda bedre oppfølging fra leder når det gjelder å sette mål og å følge dem opp (3,9)
  • Lederne ved PHS kan bli enda bedre til å gi tilbakemeldinger (3,9)
  • Det er et fortsatt behov for bedre samarbeid med andre enheter/distrikt/særorgan.
  • Ansatte ved PHS samarbeider noe mindre enn i 2013 (fra 3,9 til 3,7) og mindre enn i etaten for øvrig (4,0)
  • Det er en tilbakegang fra 2013 når det gjelder støtte fra egen enhet (fra 4,3 til 4,0)

Les mer om resultatene i hele politi- og lensmannsetaten på politi.no.

Publisert: - Sist oppdatert: |