Hopp til innhold

På sporet av god politiledelse

GODT FORNØYD: Siw Thokle (t.v) takket på vegne av Politihøgskolen de to redaktørene Stig. O. Johannesen og Rune Glomseth. Leder av Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad (t.h) var til stede, og likte det han hørte både fra redaktører og innledere.
GODT FORNØYD: Siw Thokle (t.v) takket på vegne av Politihøgskolen de to redaktørene Stig. O. Johannesen og Rune Glomseth. Leder av Politiets Fellesforbund Sigve Bolstad (t.h) var til stede, og likte det han hørte både fra redaktører og innledere.
Veien til god ledelse i politiet starter med å stille spørsmålet: Hva er politiledelse? Dette er utgangspunkt for boka «Politiledelse», som ble lansert 18. august hos Gyldendal forlag.

De to redaktørene, Stig O. Johannessen og Rune Glomseth har selv bidratt med flere kapitler i boken, og har samtidig invitert flere andre bidragsytere inn. Tanken er å problematisere, og bringe inn ulike stemmer og perspektiver, både fra politi og påtalemyndighet, og utenfra. Bokas fem ulike deler inneholder til sammen 22 kapitler, fra 21 bidragsytere.  

Stig O. Johannessen er professor i organisasjon og ledelse ved Universitet i Nordland. Rune Glomseth er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Politihøgskolen, og har også bakgrunn som politi.

Glad og stolt
Foran en forsamling på rundt 100 fremmøtte og flere medier, la både redaktørene og flere av bidragsyterne frem sin tanker i korte innlegg.

- Endelig! Etter snart 20 års arbeid med organisasjon og ledelse for min del – en bok om politiledelse. 

Slik åpnet Rune Glomseth sitt innlegg på lanseringen. Han fremhevet betydningen av å stille spørsmålet om hva som er god politiledelse, og at svaret godt kunne være at det er mange svar på akkurat dette spørsmålet. Det er mange ulike praksiser – og både fenomenet politiledelse og de mange ulike praksisene må beskrives og diskuteres i arbeidet med å komme frem til hva politiledelse, og god politiledelse, er. Og tittelen på et av kapitlene er da også: På sporet av god politiledelse.

Kritisk til endring fra toppen
- Vi må beskrive for å forstå. Det er en vitenskapelig metode som jeg legger til grunn. Det er en moralistisk tradisjon slik jeg ser det å fortelle at «slik skal det være - dette må dere gjøre». «Slik får du suksess» er en skummel oppskrift - og helt uegnet.

Slik svarer Stig O. Johannessen når han utfordres av Politihøgskolens utsendte på om han kan oppfattes som først og fremst en kritiker - når han ofte hevder at endringer av organisasjon fra toppen og ned ikke virker. Har han ingen råd eller alternativer, for eksempel inn mot den nært forestående reformen i politiet?

- Min oppgave er å legge frem det forskningen viser oss, og dette med at endring «top-down» ikke virker er til de grader dokumentert. Får jeg spørsmålet: Hva vill du gjort? Da svarer jeg: Hvorfor spør du om det? Det er svar man må finne selv - spesielt hvis en organisasjon skal endres. Men et tips er likevel at man må akseptere ikke å ha full kontroll, det er umulig, en rekke mekanismer sørger for det. Resultatet kan bli et ganske annet enn det man ser for seg, og det må man være klar over.

Hilsen Politihøgskolen
Avdelingsleder for etter- og videreutdanningene ved Politihøgskolen, Siw Thokle, overbrakte en hilsen på vegne av høgskolen.   

- Dette er en viktig bok, som går rett inn i utviklingsarbeidet norsk politi nå er inne i. Politihøgskolen vil rose dette arbeidet, og vi er selvsagt ekstra stolt over at Rune Glomseth, vår fagansvarlig innen ledelse og organisasjonsutvikling, er en av de to redaktørene.  Den vil skape debatt og alle trenger ikke å være enig i alt som står der, eller alle de ulike perspektivene som fremkommer. Vi trenger enda mer av både forskning og erfaringsbasert kunnskap om organisasjon og ledelse i politiet. Denne boka er et bidrag til dette, sa Thokle, før hun overrakte blomster og en klem til begge redaktørene.

Flere fra Politihøgskolen har bidratt inn i boken. Jon-Andre Nilsen om etterforskningsledelse. Eirik Rosø sammen med Per Olaf Torkildsen om stabs- og kriseledelse. Sistnevnte har bakgrunn fra Politihøgskolen, og arbeider nå i Justis- og beredskapsdepartementet. Torkildsen holdt et av innleggene på lanseringen, og tok til orde for mindre bruk av stab, og mer bruk av forsterket linjeledelse i politiets krise- og beredskapsarbeid. Dette ble behørig notert, og vil nok bli en debatt også i fortsettelsen.   

Redaktør Magne Lerø stilte spørsmålet om politikerne nå endelig kan holde fingrene av fatet når det gjelder detaljstyring, og la lederne i politiet få lede – og løse utfordringene de er satt til å løse…

Hadia Tajik og Rune Glomseth

ROS FRA TAJIK: Justiskomiteens leder Hadia Tajik var til stede og noterte flittig under lanseringen. - Dette er et nyttig og bredt bidrag til en mer kvalifisert diskusjon om ledelse og kultur i politiet, sa hun og gratulerte Rune Glomseth og co med boken.

Takhøyde og noe rabalder
Størst temperatur skapte innleggene fra Arne Johannessen og Torbjørn Aas. Begge har bidrag i boka, henholdsvis om fagforeningens rolle for utviklingen av norsk politi, og om forskjellen mellom politiledelse og helseledelse. Tidligere politimester og nå leder av Finnmarkssykehuset HF, Torbjørn Aas, fremholdt sin kritikk av manglende reell innflytelse, lav takhøyde og fryktkultur i politiet. Den tidligere mangeårige lederen av Lensmannsetatens landslag og Politiets Fellesforbund og nåværende regionlensmann i Sogndal, Arne Johannessen, tok et historisk oppgjør med baktung ledelse i politiet. Og en krass kritikk av det han beskriver som en direkte udemokratisk prosess rundt utredningen og saksgangen fra Politianalysen og frem til vedtaket om reformen av norsk politi.  

Så får det da kanskje være et signal at politidirektør Odd Reidar Humlegård satt på første benk, i uanstrengt passiar med sine kritikere, tilsynelatende like jovial når han kom som når han gikk.

For som Siw Thokle sa i en sidekommentar, for øvrig lanseringens desiderte replikk, terningkast 6.  

Salen under lansering

LUFTIG: Stor takhøyde og mye luft i salen.

Jo mer man feier under teppet, jo lavere blir det under taket…

Det var relativt luftig i salen og stor takhøyde hos Gyldendal forlag under lanseringen i hvert fall. 


Publisert: - Sist oppdatert: |