Hopp til innhold

Endringer ved bacheloropptaket 2015

Jente legger seg ned på matte under løpetest
POENGSKALA FJERNES: Gradert poengskala ved de fysiske testene fjernes fra og med årets opptak.
Politihøgskolen innfører noen endringer for å få et mer effektivt og mindre ressurskrevende opptak til bachelorutdanningen fra og med 2015.

Søkertallene til Politihøgskolen har økt mye de siste årene, med opptak på 720 studenter hvert år. Det medfører at ressursbruken har økt kraftig, og at kapasiteten i søknadsprosessen på det nærmeste er sprengt. 

Endringene som nå innføres er som følger:  

Fysiske tester
Søkerne til politiutdanning må gjennom flere fysiske tester. Alle tester har et minstekrav som må oppnås for at søkeren kan gå videre i opptaksprosessen. Dette videreføres. Kravene skal sikre at de som tas opp til politiutdanningen har nødvendige fysiske forutsetninger til å gjennomføre utdanningsløpet. 

Gradert poengskala ved de fysiske testene fjernes fra og med årets opptak. Frem til nå har Politihøgskolen benyttet gradert poengskala ved 3 av 6 øvelser, benkpress, bom og løp. Vurderingsordningen også for disse øvelsene endres nå til bestått/ikke bestått. Poengene som tidligere ble gitt har ikke lenger noen reell betydning for søkerne i det videre opptaket.

Ved denne endringen vil de fysiske opptaksprøvene kunne gjennomføres mer effektivt.

Se kravene og video av de fysiske testene

PC-tester hjemme
Politihøgskolen innfører at PC-testene, som er en del av egnethetsvurderingen, skal gjennomføres hjemmefra i stedet for på opptaksstedet. «Hjemmetesting» er normalordning ved denne typen tester, og Politihøgskolen erstatter nå en «særordning» med en mer vanlig ordning. Også dette innføres for å redusere noe av ressursutfordringene i opptaksperioden.

Utover nevnte endring forblir innhold og øvrig gjennomføring av egnethetsvurderingen uendret.

Bodø opphører som opptakssted
Bodø opphører som opptakssted. Dette skyldes at man over flere år har sett at kun et fåtall søkere ønsker å gjennomføre sine opptaksprøver her. De øvrige opptaksstedene, Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø, opprettholdes med noe utvidet kapasitet.

Høye søkertall krever noen grep
-
Søkertallene til Politihøgskolen har økt mye de siste årene, og ressursbehovet har derfor også økt kraftig. Vi må derfor etablere mer effektive ordninger for deler av opptaket, slik at opptaket blir mulig å gjennomføre. Vi mener å ha funnet mer hensiktsmessige og mer ressurseffektive måter å gjennomføre opptaket på, gitt de positive utfordringene som økte søkertall medfører. Effektive måter å gjennomføre opptaket på vil ha et kontinuerlig fokus også fremover, sier seksjonsleder Ann-Lisbeth Framaas ved seksjon for Opptak og rekruttering ved Politihøgskolen.

Publisert: - Sist oppdatert: |