Hopp til innhold

I front med etterforskning på Forskningskonferansen

Trond Myklebust
VIKTIG TEMA: Trond Myklebust er ansvarlig for Forskningskonferansen som i år vil belyse forskjellige sider av etterforskningen. Foto: Gerhard Schelderup
Politihøgskolen (PHS) stiller med et tungt lag av forelesere på konferansen. Forskning knyttet til etterforskning har blitt betydelig trappet opp på PHS de siste årene.

- Det er ikke tilfeldig at etterforskning er tema på Forskningskonferansen i år. Vi tilstreber alltid å gi et tidsriktig bilde av hovedtemaene som har vært aktuelle siden Gjørv-rapporten. Tidligere har forebygging, sikkerhet og politikultur stått på agendaen, nå er det etterforskning som er i fokus, sier Trond Myklebust, som er ansvarlig for konferansen.

Satsing på etterforskning
Etterforskning ble trukket frem spesielt som en viktig del av den nye politireformen, da regjeringspartiene, Venstre, Krf og Arbeiderpartiet la fram hovedpunktene de hadde blitt enige om søndag.

- Denne vinteren har ikke vært hyggelig for politiet. Monika-saken har skapt et inntrykk av en etat som ikke lever opp til de faglige standarder som gjelder for profesjonell etterforskning. Samtidig vet vi som jobber på PHS at det leveres godt arbeid, og at de nyutdannede som kommer rett fra skolen får veldig gode skussmål. Likevel må vi erkjenne at det må tas grep, ikke minst innen metode, ressurser, ledelse og IKT, sier Myklebust.

Myklebust tror på lik linje med politisk ledelse og fagmiljøene i politidistriktene at en sammenslåing til 12 politidistrikt og dermed større fagmiljøer, vil føre til bedre kvalitet, fagutvikling og effektivitet.

Variasjon i tema innen etterforskning
Politihøgskolen vil med Forskningskonferansen 2015 presentere en del av de spennende prosjektene og samarbeidene som foregår mellom akademia og praktikere innenfor fagfeltet etterforskning.

Et av de større prosjektene som foregår ved forskningsavdelingen er «Etterforskningsprosjektet», som er delt i tre delrapporter. Hvert tema vil bli presentert på konferansen. Johannes Knutsson vil snakke om straffesakstallene og måling av effektivitet, Tor-Geir Myhrer vil ta for seg påtale og påtaleansvarliges betydning, og Trond Myklebust ved PHS og Cato Bjørkli ved UiO vil snakke om grunnlaget for strategisk utvikling for norsk politi. 

I tillegg kommer Inger Marie Sunde til å snakke om databevis, og Geir Aas vil snakke om forskning på familievoldssaker. Sverre Flaatten har temaet: når samfunnets interesser skal veies - vinningslovbrudd og straffeutmålingsbegrunnelser.

- Jeg er stolt av at majoriteten av foredragsholderne er fra egen institusjon. I tillegg stiller en rekke foredragsholdere fra institusjoner i nær relasjon til PHS og vårt arbeid innen fagfeltet, sier Myklebust.

Åpent for media
Forskningskonferansen 2015 er åpen for media. Kontakt pressevakt på tlf: 488 87 934 eller e-post: for å melde din interesse.

Forskningskonferansen blir arrangert hvert år for politi- og lensmannsetaten, høgskolen og spesielt inviterte gjester. Arrangementet blir avholdt på Politihøgskolen i Oslo torsdag 13. og fredag 14. august.

Publisert: - Sist oppdatert: |