Hopp til innhold

Politireformen til Stortinget

Politiskjorte til uniform
POLITIREFORM: Regjeringen la i dag fram en proposisjon om politireform for Stortinget.
Regjeringen la fredag 6. mars frem proposisjonen om den varslede politireformen - som nå oversendes Stortinget.

- Dette er svaret på utfordringene politiet har stått overfor. Vi foreslår nå en organisering som er bedre tilpasset tjenestene politiet skal levere, som vil sikre et politi som er der når folk trenger det, og som er robust nok til å håndtere de kompliserte etterforskningsoppgavene politiet har, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen på regjeringen.no.

Sjef PHS, Nina Skarpenes sier at Politihøgskolen er glad for at Stortingsproposisjonen nå er lagt frem.

- Vi kommer til å bruke helgen på lese nøye igjennom og sette oss inn i innholdet.

Utgangspunktet for proposisjonen er ulike rapporter om behov for forbedringer i polititjenesten, herunder NOU 2013: 9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer (politianalysen).  

Publisert: - Sist oppdatert: |