Hopp til innhold

oktober

Polititjenestepersoner som er ute og går på gata

Stadig flere nyutdannete i jobb

Tallene for 3. kvartal 2015 viser at stadig flere nyutdannete fra Politihøgskolen er i jobb. Politibemanningen øker fortsatt, det samme gjør antallet jurister og sivilt ansatte i etaten.
Samhandling mellom brann, politi og helse under PLIVO-øvelsen i Stavern

Skulder til skulder for å redde liv

Instruktører fra brann, helse og politi har vært på Politihøgskolen i Stavern for å øve på situasjoner med pågående, livstruende vold (PLIVO).
Studenter som leser

Fortsatt opptak av 720 politistudenter

I Statsbudsjettet foreslår Regjeringen å videreføre opptaket av 720 politistudenter også i 2016. Det er videre satt av drøyt 263 millioner for å ansette nyutdannet politi i 2015 og 2016.