Hopp til innhold

Klar for nye avhør av barn og ungdom

Etterforskerne Ellen Karine Kasbohm og Eivind Hansen
DELER TANKER: Etterforskerne Ellen Karine Kasbohm og Eivind Hansen deler inntrykkende under en ukes samling på videreutdanningen ved Politihøgskolen i Oslo.
De arbeider med de mest krevende og alvorlige straffesakene. Ofte er det kompliserte og tragiske hendelser som ligger til grunn. Nå tar en ny gruppe etterforskere i politiet videreutdanning i avhør av barn og ungdom.

Det er et stort trykk for å utvikle arbeidet med å hjelpe de svakeste som rammes, barn og ungdom. Mange tragiske saker er avdekket,og trolig burde enda flere vært det, enda tidligere. De politiske ambisjonene deles av både Politidirektøren og Riksadvokaten: Flere skal få hjelp, kvaliteten i arbeidet skal opp og ventetiden ned. Men jobben med å møte ofrene, vitner, pårørende må gjøres akkurat der og da, av politiet. i hver enkelt sak. Målet er å finne ut av om noe har skjedd, hva som har skjedd, og deretter avsløre gjerningspersoner.

Intense dager
Videreutdanningen ved Politihøgskolen ledes av den erfarne etterforskeren og avhøreren Inger-Lise Brøste. Den enkelte deltaker skal heve kompetansen, i samarbeid med hverandre, gjennom veiledere lokalt og på samlinger, og gjennom trening, undervisning og diskusjoner. Og til slutt eksamen.

Det er intense dager på ukesamlingene. Mange sterke historier, erfaringer og utfordringer. Men også muligheter. De er halvveis i studiet. Fungerende seksjonssjef Anders Henriksen fra Barne-, ungdoms og familiedirektoratet innledet om Barnevernet tidligere på dagen.

Inger Lise Brøste

FAGANSVARLIG: Politioverbetjent Inger-Lise Brøste.

Politioverbetjent Brøste gir de siste instruksjonene om oppgavene frem mot neste samling. Sentralt i studiet nå er gjennomgang av avhør utført av den enkelte, i en reell sak i jobbsituasjonen, under veiledning. Dette avhøret skal gjennomgås og analyseres på neste samling, med nye og kritiske blikk.

Deltakerne har noen siste spørsmål, de siste beskjedene noteres, før man ønsker hverandre lykke til og setter kursen hjemover - og til oppgavene som venter i politidistriktet.

Kan utgjøre en forskjell
Ellen Karine Kasbohm er etterforsker i Øst politidistrikt. Sammen med kollega Eivind Hansen fra Troms politidistrikt oppsummerer de noen inntrykk om fagfeltet og videreutdanningen.

- Ja, det er krevende. Selv om jeg nå har jobbet i mange år med fagfeltet, så holdt jeg tilbake i noen år, før jeg gikk inn i dette. Det er mange sterke historier, men vi kan også få utført mye som er av avgjørende betydning for dem det gjelder, sier hun.

Kollegaen fra nord deler vurderingen:

- Det er mye ansvar forbundet med disse sakene, de krever mye og gjør inntrykk. Men samtidig kan vi utgjøre den viktige forskjellen, sier Eivind Hansen.

Flere dilemmaer
De er begge opptatt av et dilemma som de hele tiden møter: Kravet om å bruke kort tid, og få ned ventetiden. Samtidig som kvaliteten og saken må ivaretas. Det er ikke gitt at den eller de som skal avhøres er helt klare for det, men faktisk trenger tid.

- Vi er jo enige i at det settes mål om hjelp så fort som mulig, og at sakene ikke må drøye for lenge. Men vi vet jo at dette er krevende saker, og at vi må både ivareta de unge ofrene og selve saken, slik at vi får solid kvalitet hele veien, sier Kasbohm.

- Det handler jo også om kapasitet – og for oss i nord kan det også være snakk om store avstander for at alle parter skal nå barnehuset. Men det å komme i gang så tidlig som mulig er selvsagt viktig, sier Hansen.         

Kanskje kan flere team som jobber med slike saker, eller mobile enheter som kan rykke ut, være en løsning?  Kanskje kan ny organisering i nye og større distrikter gi nye muligheter fremover? Kanskje kan samarbeidet med øvrige etater utvikles enda mer? Og det trengs mer kompetanse.

Ellen Karine Kasbohm og Eivind Hansen har mange tanker om hvordan arbeidet kan løftes. Men først skal de nå hjem - til nye og krevende saker. Og så skal videreutdanningen fullføres til høsten.

Den gruppen som nå tar denne videreutdanningen er de første etterforskerne som er i studieløpet etter endringene i såkalt tilrettelagte avhør, som kom i fjor høst. 

Ny ordning med tilrettelagte avhør
Det ble vedtatt endringer i straffeprosessloven hva angår avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner. Fra 2. oktober 2015 ble såkalte dommeravhør, som tidligere ble ledet av dommere overført til avhørsledere i politiet - som nå er påtalejurister Målsettingen med endringen er å redusere behandlingstiden, og det innføres nye og strengere frister fra mottak av anmeldelse til det første tilrettelagte avhøret av fornærmede eller vitnet blir gjennomført. Samtidig skal rettssikkerhet fortsatt ivaretas for alle parter. Loven innfører en plikt til å gjennomføre tilrettelagte avhør ved barnehusene over hele landet.

Rundt 325 påtalejurister i politiet har nå gjennomgått et opplæringskurs for sin nye rolle som avhørsledere ved Barnehusene.

Politihøgskolen utvikler nå en mulig ny videreutdanning for avhørsledere, dette blir nærmere avklart i løpet av våren 2016.   

Publisert: - Sist oppdatert: |