Hopp til innhold

oktober

Janne Helgesen, Jai Ganapathy og Siw Thokle

Nytt studie mot hatkriminalitet

Politihøgskolens styre har opprettet et nytt studietilbud: Videreutdanning i forebygging og etterforskning av hatkriminalitet.
FN-flagget

Norske avhøyrsmetodar blir internasjonale

Nyleg tilrådde FN sin spesialrapportør mot tortur FN si generalforsamling å opprette globale standard for politiavhøyr. Standarden har utspringet sitt i Noreg.
Politistudenter snakker sammen under gruppearbeid

Breitt fokus på migrasjon

- Vi femner relativt breitt, og vi går utanfor pensum for å gi bachelorstudentene eit breiare kunnskapsgrunnlag på migrasjonsfeltet, fortel førsteamanuensis Mariann Stærkebye Leirvik.
En ordsky

Til dels kjønnsbalansert

Det er god kjønnsbalanse blant førsteamanuensene, men dårlig kjønnsbalanse på professornivå ved Politihøgskolen. Det viser en ny NIFU-rapport.
Politistudenter i Rådhuset på avslutningsdagen

Nyutdannet politi på vent

Store kull med nyutdannet politi fra de siste årene er solid på plass med jobb i etaten. Men for de som gikk ut i 2016 har det stoppet opp. Ekstra midler i statsbudsjettet skal få fart på ansettelsene igjen.