Hopp til innhold

juni

Endringer ved opptaket 2018

Fra og med 2018 har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt ny forskrift om opptak til bachelor i politiutdanning som fører til endringer i opptaket.