Hopp til innhold

Søk om plass på svømmeopplæring

Søkere som svømmer
Politihøgskolen vil i tidsrommet desember 2018 til medio mai 2019 tilby svømmeopplæring i tilknytning til de fysiske opptaksprøvene.

Tilbudet er åpent for alle som planlegger å søke opptak til bachelor i politiutdanning i 2019, men ved stor pågang vil interesserte som oppgir å ha innvandringsbakgrunn bli prioritert.

Hvor: Politihøgskolens lokaler i Slemdalsveien 5 på Majorstua i Oslo.

Når: Hver mandag i tidsrommet 17.00 - 20.00, med oppstart 3. desember. Fortsetter mandag 10. desember. Deretter er det juleferie, med oppstart igjen 14. januar.

Påmelding: De som får tilbud om plass får i løpet av november en e-post med ytterligere informasjon. Frist for å søke om deltagelse er fredag 9. november 2018.

Søk om plass

Hvem kan delta?
Svømmeundervisningen er kun et tilbud for potensielle søkere til Politihøgskolen i 2019. Tilbudet retter seg til søkere som ikke kan svømme eller har svake ferdigheter i vann, og som trenger veiledning og opplæring tilknyttet fysiske tester.

Du vil i trygge omgivelser bli gitt svømmetrening hvor du øver på svømmeteknikk, samt dykking og undervannssvømming. Målet er at deltakerne ved endt kurs skal mestre kravet til de fysiske testene som gjennomføres i forbindelse med opptak til bachelorutdanningen. Instruktørene er studenter ved Politihøgskolen.

Publisert: - Sist oppdatert: |