Hopp til innhold

Høgskolestyret

Styret ved Politihøgskolen skal ha elleve medlemer.

Styret har fire medlemer som er valde mellom tilsette i undervisings- og forskarstillingar. Eit medlem er frå avdeling Bodø, eit medlem er vald mellom dei teknisk og administrativt tilsette, to medlemer er valde mellom studentane i Oslo og Bodø og fire eksterne medlemer er nemnde opp av departementet etter framlegg frå styret. To av desse har røynsle frå politi- og lensmannsetaten, og to har røynsle frå universitets- og høgskolesektoren.

Alle medlemene skal ha ein personleg varamedlem. Rektor er ikkje valbar til styret. Styreleiaren og nestleiaren nemnes opp av departementet mellom dei eksterne medlemene.

Styret ved Politihøgskolen har desse medlemene:

StyremedlemVaramedlem

Heidi Kløkstad
Visepolitimester Nordland politidistrikt
Leder

Ole Bredrup Sæverud
Politimester Troms politidistrikt

Unni Knutstad
Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo 
Nestleder

Halvor Austenå
Fakultetsdirektør, Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Trond Eirik Schea
Sjef for ØKOKRIM

Terje Nybøe
Førstestatsadvokat, Riksadvokatembetet

Birte Simonsen
Dekan, Universitetet i Agder 

Bjørn J. Monstad
Studiedirektør, Universitetet i Agder

Jens-Kristian Hansen
Undervisning/forskning, PHS Bodø
Karianne Moen
Undervisning/forskning, PHS Bodø

NN
Undervisning/forskning, Politihøgskolen i Kongsvinger

Pål Frogner
Undervisning/forskning, Politihøgskolen i Oslo

Egil H. Olsvik
Undervisning/forskning, Politihøgskolen i Stavern

Tania Randby Garthus
Undervisning/forskning, Politihøgskolen i Oslo

Tor-Geir Myhrer
Undervisning/forskning, Politihøgskolen i Oslo

Sidsel Vatne
Undervisning/forskning, Politihøgskolen i Oslo

Harald Briskodden
Administrativt/teknisk personale, Politihøgskolen i Oslo

Anders Tveit Lundemo
Administrativt/teknisk personale, Politihøgskolen i Oslo

Vetle Haugland
Studentrepresentant, PHS Oslo

Hans Olav Ulvenes
Studentrepresentant, PHS Oslo

Martine Johanne Hvatum Baalsrud
Studentrepresentant, PHS Bodø

Stine Bjørkli
Studentrepresentant, PHS Bodø

Sist oppdatert: |