Hopp til innhold

Høgskolestyret

Styret ved Politihøgskolen skal ha elleve medlemer.

Styret har fire medlemer som er valde mellom tilsette i undervisings- og forskarstillingar. Eit medlem er frå avdeling Bodø, eit medlem er vald mellom dei teknisk og administrativt tilsette, to medlemer er valde mellom studentane i Oslo og Bodø og fire eksterne medlemer er nemnde opp av departementet etter framlegg frå styret. To av desse har røynsle frå politi- og lensmannsetaten, og to har røynsle frå universitets- og høgskolesektoren.

Alle medlemene skal ha ein personleg varamedlem. Rektor er ikkje valbar til styret. Styreleiaren og nestleiaren nemnes opp av departementet mellom dei eksterne medlemene.

Styret ved Politihøgskolen har desse medlemene:

StyremedlemVaramedlem

Hans Vik
P
olitimester, Sørvest politidistrikt
Leder

Ida Melbo Øystese
Visepolitimester, Vest politidistrikt

Terje Nybøe
Førstestatsadvokat, Den høyere påtalemyndighet Riksadvokatembetet 

Tone Vangen
Politimester, Nordland politidistrikt

Kari Toverud Jensen
Førsteamanuensis, Oslo Met
Nestleder

Dag Husebø
Prorektor, Universitetet i Stavanger

Sofie Nystrøm
Avdelingsdirektør 

Trine Johansen Meza
Professor og prorektor, Høgskolen Kristiania

Roy-Ove Lunde
Undervisning/forskning, PHS Bodø
Karianne Moen
Undervisning/forskning, PHS Bodø

Henning Kaiser Klatran
Undervisning/forskning, Oslo/Stavern/Kongsvinger

Anders Lohne Lie
Undervisning/forskning, Oslo/Stavern/Kongsvinger

Kristina Kepinska Jakobsen
Undervisning/forskning, Oslo/Stavern/Kongsvinger

Ingrid Furfjord
Undervisning/forskning, Oslo/Stavern/Kongsvinger

Tom Christer Holme
Undervisning/forskning, Oslo/Stavern/Kongsvinger

Kristin Sandbu
Undervisning/forskning, Oslo/Stavern/Kongsvinger

Siri Mette Almås
Teknisk og administrativt ansatte

Kristian Lambine
Teknisk og administrativt ansatte

Espen Aalerud
Studentrepresentant, Oslo

Oda Breili Smørholm
Studentrepresentant, Oslo

Frida Leirvik Loe 
Studentrepresentant, Bodø

David Heradstveit
Studentrepresentant, Bodø

Sist oppdatert: |