Hopp til innhold

Geir Heivoll

Geir Heivoll

Geir Heivoll

Førsteamanuensis

Telefon: (+47) 23 19 95 70
Mobil: (+47) 970 61 623
E-post:

Faglige kompetanseområder

Politirettslige emner, særlig på ordens- og sikkerhetsområdet, forholdet mellom politi, rett og makt etter den moderne forfatningsstatens opprettelse, politiets skjønnsutøvelse, mulige grunnlag for normativ politietikk. Permisjon til høsten 2018.

Bakgrunn

 • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Oslo
 • Har tidligere arbeidet bl.a. som vitenskapelig assistent, foreleser og sensor ved Universitetet i Oslo, Juridisk fakultet, og som advokatfullmektig/advokat

Undervisning og veiledningsområder

 • Juridiske fag
 • Profesjonsetikk
 • Rettsfilosofi og rettshistorie

Aktuelle forskningsområder

Faglige nettverk:

 • PHS’ stipendiatgruppe
 • PhD-programmet «Religion, etikk og samfunn», Institutt for religion, filosofi og historie, Fakultet for humaniora og pedagogikk, Universitetet i Agder  
 • Forskergruppen Rett, samfunn og historisk endring, Juridisk fakultet, Universitet i Oslo
 • Nordisk nettverk for rettshistorisk forskning («REUNA»)
 • Norsk forening for rettsfilosofi
 • Nordisk politiforskningsnettverk
 • Polititræf, Københavns Universitet

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |