Hopp til innhold

Inger Marie Sunde

Inger Marie Sunde

Inger Marie Sunde

Professor - Forskningsavdelingen

Mobil: (+47) 916 60 052
E-post:
CV: CV

Faglige kompetanseområder

elektroniske spor, strafferett, straffeprosess, personvern, overvåking og rettssikkerhet

Bakgrunn

  • Medlem av Stortingets kontrollutvalg for de hemmelige tjenestene, EOS-utvalget, fra juni 2014
  • Phd., 2010, University of Oslo, Law Faculty. Project: «Automatisert inndragning» («Confiscation by Automation»)
  • Stipendiat /Research fellow, 2005-2010
  • Medlem, sekretær Datakrimutvalget I og II, 2002-2007
  • Førstestatsadvokat/Senior Public Prosecutor, Økokrim 1993-2005

Undervisning og veiledningsområder

  • Elektroniske spor. Electronic evidence. Computer Forensics.
  • Straffeprosess. Criminal Procedural Law.
  • Datakriminalitet. Computer Crime

Aktuelle forskningsområder

  • Rettslig teoriutvikling for elektroniske spor og bevis i straffesaker

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |