Hopp til innhold

Morten Holmboe

Morten Holmboe

Morten Holmboe

Professor - Forskningsavdelingen

Telefon: (+47) 23 19 99 72
E-post:

Faglige kompetanseområder

strafferett og straffeprosess, forvaltningsrett, konfliktråd og gjenopprettende prosess (restorative justice), menneskerettigheter, opphavsrett

Bakgrunn

  • PhD
  • Lovrådgiver Justisdepartementets lovavdeling
  • Kontorsjef Sivilombudsmannen
  • Førstestatsadvokat Riksadvokatembetet

Undervisning og veiledningsområder

  • Strafferett og straffeprosess
  • Gjenopprettende prosess (restorative justice)
  • Menneskerettigheter
  • Forvaltningsrett

Aktuelle forskningsområder

  • Bøker og fagartikler innen strafferett, straffeprosess, konfliktråd, politirett, taushetsplikt

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |