Hopp til innhold

Nina Sunde

Nina Sunde

Nina Sunde

Politioverbetjent - Avdeling for etter- og videreutdanning

Telefon: 23 19 95 83
E-post:

Faglige kompetanseområder

politietterforskning, datakriminalitet, elektroniske spor, digital forensics

Bakgrunn

  • Mastergrad i informasjonssikkerhet og cybercrime fra NTNU/PHS, 2017
  • Ansatt som politioverbetjent ved Politihøgskolen i Oslo
  • Politiutdannet, med erfaring fra Oslo Politidistrikt, Økokrim og Kripos
  • Medlem i arbeidsgruppen European Working Party on Information Technology Crime (EWPITC), Interpol (2007-2010)

Undervisning og veiledningsområder

  • Fagansvarlig for Videreutdanning i etterforskning (VEF)
  • Etterforskningsprosess og etterforskningsmetoder
  • Sikring og analyse av elektroniske spor

Aktuelle forskningsområder

  • Doktorgradsprosjekt ved UiO: Dataetterforskers rolle i konstruksjonen av digitale bevis

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |