Hopp til innhold

Tore Bjørgo

Tore Bjørgo

Tore Bjørgo

Professor II - Forskningsavdelingen

Mobil: (+47) 911 78 057
E-post:
CV: CV

Faglige kompetanseområder

kriminalitetsforebygging, terrorisme, ekstremisme, rasistisk og høyreekstrem vold, kriminelle gjenger, politivitenskap, forskningsetikk, samfunnssikkerhet

Bakgrunn

 • Medlem av en rekke norske og internasjonale utvalg og ekspertgrupper
 • Leder for programplanutvalget for NFRs nye forskningsprogram om amfunnssikkerhet (2012 - 2013)
 • Koordinator for det internasjonale forskningsprosjektet «Recruitment, Education and Careers: A European Longitudinal and Comparative Study»
 • Koordinator for Konsortium for forskning om terrorisme og internasjonal kriminalitet (2002-)
 • Professor og leder for Senter for ekstremismeforskning: Høyreekstremisme, hatkriminalitet og politisk vold (C-REX) ved Universitetet i Oslo fra februar 2016.
 • Forskningssjef på PHS (2005 - 2007)
 • Professor i politivitenskap på Politihøgskolen fra 2004 (bistilling fra februar 2016)
 • Seniorforsker på NUPI (fra 1987, bistilling fra 2004)
 • Samfunnsvitenskapelig doktorgrad (Universitetet i Leiden, 1997)
 • Sosialantropolog (Cand. Polit., Universitetet i Oslo, 1987)

Undervisning og veiledningsområder

 • Underviser om forebygging av kriminalitet, voldelig radikalisering, ekstremisme og terrorisme på master i politivitenskap
 • Veileder masterstudenter ved PHS, særlig innenfor terrorisme, ekstremisme, organisert kriminalitet og kriminalitetsforebygging
 •  Veileder flere doktorgradskandidater på samme temaområder
  Underviser på flere videreutdanninger ved PHS, blant annet Org.krim.-studiet
 • Holder mange foredrag for justissektoren og for andre brukergrupper, samt på internasjonale forsker- og praktiker-konferanser

Aktuelle forskningsområder

 • Høyreekstremsime og hatkriminalitet
 • Borgerverngrupper
 • Trusler mot politikere
 • Strategier for forebygging av kriminalitet: En helhetlig modell
 • Recruitment, Education and Careers in the Police: a European Longitudinal and Comparative Study (koordinator)
 • 22. juli-angrepene: Analyser av aktører og etterspill (flere artikler)
 • Ethical issues in research on terrorism and violent extremism

Utvalgte publikasjoner

Sist oppdatert: |