Hopp til innhold

Opptakskrav

Du må oppfylle alle formelle opptakskrav for å få innkalling til opptaksprøver, og du må bestå opptaksprøver for å bli kvalifisert for opptak.

Formelle opptakskrav

  • Inneha generell studiekompetanse eller godkjent realkompetanse innen 1. mars det året du søker opptak. Personer som fullfører videregående opplæring og først får generell studiekompetanse i mai/juni (avgangselever) kan ikke søke opptak før året etter.
  • Ha minimum karakteren 3 i norsk hovedmål skriftlig (393 timer), som snitt av standpunkt- og eksamenskarakter, innen 1. mars det året du søker opptak
  • Være norsk statsborger innen 1. mars det året du søker opptak
  • Inneha førerkort klasse B innen 1. august året før du søker opptak
  • Oppfylle de medisinske kravene for opptak 
  • Ha plettfri vandel

Opptaksprøver

Sist oppdatert: |