Hopp til innhold

Opptakskrav

Politihøgskolen tilbyr en høgskoleutdanning, og dermed er generell studiekompetanse en forutsetning for opptak til bachelor i politiutdanning.

Du må ha generell studiekompetanse i det du søker om opptak, altså innen søknadsfristen 1. mars. Politihøgskolen vil også vurdere søkere som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse. I tillegg til kravet om generell studiekompetanse, er det også en rekke spesielle opptakskrav som må oppfylles.

Endringer fra og med opptaket 2018

Fra og med 2018 har Justis- og beredskapsdepartementet fastsatt ny forskrift om opptak til bachelor i politiutdanning. De kommende endringer i de formelle opptakskravene er:

  • Alderskravet fjernes, men det kreves at alle må ha hatt førerkort i minst ett år:
    Søkere må ha hatt førerrett klasse B i minst ett år pr. 1. august i opptaksåret. Dette betyr at søkere må inneha førerkort klasse B senest 1. august 2017 for å kunne oppfylle dette kravet ved søknad i 2018. Samtidig med endringen vedrørende førerkort fjernes det tidligere kravet om at søkere må være/fylle 20 år i opptaksåret.  

  • Endring vedrørende karakterkrav i norsk hovedmål skriftlig:
    Søkere kan ikke lenger ettersende dokumentasjon på karakterkravet i norsk til 1. juli. Dette betyr at alle søkere må dokumentere minimum karakteren 3 i norsk hovedmål skriftlig  (snitt av standpunkt- og eksamenskarakter) innen søknadsfristen 1. mars.

Konkurranse om deltakelse ved opptaksprøver

Det er også endringer i bestemmelsene om hvem som innkalles til opptaksprøver. Se mer informasjon under «Opptaksprøver». Det vil også innføres endringer knyttet til ettersending av dokumentasjon som forbedrer konkurransepoengsum.

Formelle opptakskrav 2018

Formelle opptakskrav 2017

Opptaksprøver 2017

For søkere som bestod opptaksprøver i 2015 eller 2016 og skal søke på nytt i 2017, les mer om opptaksprøvene her.

Det tas forbehold om eventuelle endringer i opptaksprøvene fra og med 2018. Informasjon vil legges ut så snart dette er avklart (senest ved årsskiftet 2017/2018).

Sist oppdatert: |