Hopp til innhold

Realkompetanse

Politihøgskolen vurderer søkere for opptak til Bachelor i politiutdanning på grunnlag av realkompetanse. Realkompetansevurdering er en unntaksordning, og gjelder kun for søkere som ikke har generell studiekompetanse.

Alle som søker opptak gjennom denne ordningen må dekke minimumskravene innen 1. mars for å få godkjent realkompetanse.

Minimumskrav for godkjent realkompetanse

 • Fylle 25 år eller mer i opptaksåret
 • Norsk hovedmål, skriftlig (393 timer) med minimum karakteren 3 som snitt av eksamen- og standpunktkarakter
 • Minimum 5 år relevant heltidspraksis - hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning

Vurdering og rangering av realkompetansesøkere
For å bli vurdert som kvalifisert realkompetansesøker må man på lik linje med andre søkere dekke samtlige av politiutdanningens øvrige opptakskrav.

Kvalifiserte realkompetansesøkere rangeres på grunnlag av en helhetlig skjønnsmessig vurdering, og deltar i konkurransen om studieplass på grunnlag av denne vurderingen.

Hvordan dokumentere realkompetanse?

Relevant arbeidspraksis dokumenteres med attest fra arbeidsgiver. Attester må inneholde informasjon om fra- og tildato (ansettelsesperiode), samt stillingsprosent eller antall arbeidede timer. Attester bør også inneholde stillingsbeskrivelse/informasjon om stillingsinnhold, slik at Politihøgskolen kan avgjøre om praksisen kan anses relevant eller ikke.  Relevant utdanning dokumenteres med vitnemål, kompetansebevis, eller karakterutskrift utstedt av studiestedet.

Under finnes oversikt over hva som anses som relevant praksis og relevant utdanning. Det finnes også oversikt over eksempler på praksis som ikke anses relevant.  Det gjøres oppmerksom på at oversiktene ikke er uttømmende.

 Relevant arbeidspraksis

Arbeid innen:

Forsvaret
Sivilforsvaret
Fengselsvesenet
Politi- og lensmannsetaten
Brann- og redningsetaten
Tollvesenet
Helse- og sosialtjeneste, som f.eks
 • Ambulansearbeider
 • Hjelpepleier/pleier
 • Pleieassistent
 • Helsefagarbeider
 • Miljøarbeider
 • Vernepleier
Private sikkerhetstjenester, som f.eks:
 • Vekter

Vi gjør oppmerksom på at deltidsstillinger regnes om til heltid (37,5 timer pr. uke).

 Annen relevant praksis

Maksimalt 1 år samlet uttelling for:

Organisasjonsarbeid, innen f.eks:
 • Humanitært arbeid
 • Forebygging
 • Organisert idrett
Førstegangstjeneste
Relevante kurs med minimum 3 måneders varighet, innen f.eks:
 • Førstehjelp

 

 Relevant utdanning

 Maksimalt 2 års uttelling for:

 • Videregående opplæring/fagbrev (alle studieretninger)
 • Tekniske fagskoler
 • Folkehøyskoler
 • Høyere utdanning
 • Tollskolen
 • Fengselsskolen

 

Praksis som ikke anses relevant

Salg- og serviceyrker, som f.eks:
 • Butikkmedarbeider
 • Salgskonsulent
 • Telefonsalg og markedsundersøkelse
Håndverkeryrker, som f.eks:
 • Elektriker
 • Tømrer
 • Snekker
 • Murer
 • Rørlegger
 • Mekaniker
Arbeid innen næringsmiddelindustrien, som f.eks:
 • Kokk
 • Servitør
 • Barista/kafémedarbeider
 • Slakterimedarbeider
 • Bartender
Arbeid innen reiseliv, som f.eks:
 • Guide
 • Kabinpersonell
Annet, som f.eks:
 • Renholdsarbeider
 • Yrkessjåfør
 • Lagermedarbeider
 • Førstelinjetjeneste
 • Resepsjonist/sentralbordmedarbeider
Sist oppdatert: |