Hopp til innhold

Realkompetanse

Politihøgskolen vurderer søkere som søker opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanseordningen gjelder kun for søkere som er minst 25 år og som ikke har generell studiekompetanse.

Alle som søker opptak gjennom denne ordningen må oppfylle minimumskravene for godkjent realkompetanse innen 1. mars.

Minimumskrav for godkjent realkompetanse:

 • 25 år eller eldre i opptaksåret
 • Norsk hovedmål, skriftlig (393 timer) med minimum karakteren 3 i snitt av standpunkt- og eksamenskarakter
 • Minimum 5 år relevant heltidspraksis - hvorav inntil 2 år kan være relevant utdanning

Vurdering/rangering:
For å bli vurdert som kvalifisert realkompetansesøker må man på lik linje med andre søkere dekke politiutdanningens øvrige opptakskrav.

Kvalifiserte realkompetansesøkere rangeres på grunnlag av en helhetlig skjønnsmessig vurdering, og deltar i konkurransen om studieplass på grunnlag av denne vurderingen.

Relevant praksis

 • Forsvaret, sivilforsvar, fengselsvesen, brann- og redningsetaten, tollvesen
 • Helse og sosialtjenesten (f. eks: ambulansearbeider, hjelpepleier/pleier, miljøterapaut o.l.)
 • Skole- og undervisning
 • Private sikkerhetstjenester (f. eks: vektere) - maks 1 år uttelling
 • Annet lønnet arbeid som stiller konkrete krav til kommunikasjon, konflikthåndtering og sosial samhandling

Vi gjør oppmerksom på at deltidsstillinger regnes om til heltid (37,5 timer pr. uke).

Annen praksis som er relevant (samlet uttelling inntil 1 år):

 • Relevant organisasjonsarbeid
  (f.eks: humanitært arbeid, førstehjelp, forebygging, idrett o,l.)
 • Førstegangstjeneste
 • Relevante kurs av minimum 3 måneders varighet (f.eks: førstehjelp)

Relevant utdanning (gir uttelling inntil 2 år):

 • Videregående opplæring/fagbrev (alle studieretninger)
 • Tekniske fagskoler
 • Fengselsskolen
 • Tollskolen
 • Folkehøyskoler
 • Høyere utdanning

Praksis som ikke ansees som relevant:
Salg/serviceyrker, håndverkeryrker (f.eks snekker, rørlegger, elektriker, mekaniker), arbeid innen næringsmiddelindustri, reiseliv, renhold, førstelinjetjenester (f.eks resepsjonist, sentralbord) og lignende.

Listen er ikke uttømmende.

Sist oppdatert: |