Hopp til innhold

Nye utdanninger i 2017

Utdanningene utvikles i takt med samfunns- og kriminalitetsutviklingen, og skal møte de definerte kompetansebehovene i etaten. Utdanningene skal være forankret både i teoribasert og erfaringsbasert kunnskap.

Derfor utvikler EVU stadig nye utdanninger og vil i 2017 blant annet tilby nye og reviderte lederutdanninger, Praktisk prosessledelse og Organisasjons- og ledelsesutvikling i politiet, videreutdanningen Tverrfaglig bekjempelse av økonomisk kriminalitet, et nettbasert studie om hatkriminalitet og videreutdanning for Påtalejurister i ledelse av tilrettelagte avhør. I tillegg arbeides det med å utvikle en nordisk master i politiledelse hvor det planlegges oppstart i 2018.

Politihøgskolen legger vekt på å tilby relevant og aktuell utdanning innen mange fagområder og til ulike målgrupper i etaten. I økende grad vil etter- og videreutdanninger bli åpnet for studenter fra samarbeidende etater, for å fremme samvirke og felles oppgaveløsning.

Sist oppdatert: |