Hopp til innhold

Utdanninger unntatt offentlighet

Slik søker du opptak til utdanninger unntatt offentlighet.

Les denne veiledningen nøye før du starter selve søknadsprosessen.

1. Fyll ut søknadsskjema for utdanninger unntatt offentlighet

a) Bruk eget skjema for utdanninger som er unntatt offentlighet. Fyll ut alle felt i søknadskjemaet.

b) Legg ved nødvendig dokumentasjon. Som søker plikter du å dokumentere at du tilfredsstiller opptakskravene til utdanningen du søker på. Selv om søknaden går tjenestevei og du på den måten får en godkjenning fra arbeidsgiver, må saksbehandler ved Politihøgskolen ut fra dokumentasjonen kunne vurdere om du kvalifiserer for opptak. Sett deg derfor inn i opptakskravene (punkt 2.3 i studieplanene og 2.2 i kursplanene) og hvordan du dokumenterer disse før du fullfører søknadsprosessen.

Studieplaner:

Opptakskrav:

Opptakskravene dokumenteres på følgende måte:

  • Utdanning/kurs dokumenteres med vitnemål/ karakterutskrift/ studiebevis/ kursbevis
  • Ansettelse dokumenteres med arbeidsattest (dersom søknaden må gå tjenestevei trenger ikke ansettelsen dokumenteres)
  • Praksis dokumenteres med arbeidsattest/ bekreftelse fra leder. Er det krav til spesifikk praksis må dette spesifiseres i attesten eller bekreftelsen (permisjoner regnes ikke som tellende praksis).
  • Krav til bestemt type stilling / funksjon / ansvar dokumenteres med bekreftelse fra leder dersom annen dokumentasjon ikke foreligger (eks: stilling som innsatspersonell osv)
  • Krav til fysisk helse og helseopplysninger dokumenteres med egne skjemaer

Krav med senere dokumentasjonsfrist skal dokumenteres i perioden mellom tildelt studieplass og studiestart (eksempel her kan være sikkerhetsklarering)

2. Send inn søknadsskjemaet

Søkere til Videreutdanning i avanserte informantbehandlere - Modul 2 og Videreutdanning for informantveiledere - Modul 3 skal innstilles i henhold til lokale kompetanseplaner, og vil ikke kvalifisere for opptak uten at søknaden har gått tjenestevei. Søkere til disse utdanningene sender derfor søknaden tjenestevei innen lokale frister i politidistrikt/ særorgan.

Søkere til Utdanning for innsatspersonell kategori 1, Utdanning for innsatspersonell kategori 1 og Teknisk og taktisk spaning sender søknadskjemaet direkte til Politihøgskolen (ikke tjenestevei). Søknaden sendes til: 

Politihøgskolen
Opptak EVU
Postboks 2109 Vika
0125 Oslo

Søknadsskjema for utdanninger unntatt offentlighet

Ved spørsmål om opptakprosessen, ring 23 19 99 00 eller send en e-post til .

Sist oppdatert: |