Hopp til innhold

Introduksjon

Ønsker du å bekjempe organisert/annen alvorlig kriminalitet, samt forebygge terror? Er du kreativ, fleksibel, løsningsorientert, spenningssøkende, har gode samarbeidsevner og evne til å utvise initiativ og handlekraft?

Teknisk og Taktisk Spaning (TTS), Oslo politidistrikt, utøver skjult spaning, teknisk sporing, skjult fjernsynsovervåkning, identifisering av kommunikasjonsanlegg, hemmelig ransaking og romavlytting. Avsnittet har nasjonalt bistandsansvar på flere av metodene og er en del av de Nasjonale Bistandsressursene.

Hensikt

Målet med kurset er å utdanne polititjenestekvinner og –menn til operative spanere, som senere kan besette operative stillinger ved avsnittet.

Opptakskrav

Søkere må:

 • Ha bestått eksamen fra Politi(høg)skolen
 • Være ansatt i politi- og lensmannsetaten
 • Ønskelig med erfaring fra skjulte etterforskningsmetoder og/eller annen sivil polititjeneste
 • Kunne sikkerhetsklareres for ”HEMMELIG”
 • Ha godkjenning som utrykningsfører
 • Må kunne godkjennes som IP-4, ha tilfredstillende syn og hørsel for å utføre skjult spaning

Det er et opptakskrav at søkere til utdanningen vurderes som egnet for operativ stilling ved TTS. Dette gjøres gjennom opptaksprøver og intervju. Det vil her bli lagt vekt på at søkerne:

 • Har godkjent hospitering/planmessig tjeneste fra etterforskning
 • Har bakgrunn / hospitering fra etterretning eller annen sivil tjeneste i politiet
 • Har operativ erfaring (godkjent som innsatspersonell kategori 1-5)
 • Behersker engelsk skriftlig og muntlig
 • Har gode kjøreferdigheter for bil
 • Viser interesse for data og teknikk
 • Har gode samarbeidsevner og er strukturerte, nytenkende og kreative

Tidsperiode

Det er per nå ikke berammet ny gjennomføring av etterutdanningen. Dette vil bli utlyst på et senere tidspunkt. 

Søknader til utdanningen skal sendes Politihøgskolen og ikke via eget tjenestested:

Politihøgskolen
Postboks 5027 Majorstuen
0301 Oslo
Merk konvolutten «TTS».

Søknaden må inneholde:

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til: Politioverbetjent Torstein Eidet, e-post: 

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Sist oppdatert: |