Hopp til innhold

Målgruppe

Målgruppen er ledere og fagansatte i politiet som tar sikte på faglig fordypning i kriminalitetsforbyggende politiarbeid. Det forutsettes at deltakerne er valgt ut i henhold til lokale kompetanseplaner. Studiet er også åpent for politiets samarbeidspartnere i det forebyggende arbeidet.

Opptakskrav

Søkere må:

  • Ha Politiskolen/Politihøgskolen eller annen relevant utdanning minimum på bachelornivå. Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.
  • Ha ansettelse i politiet eller samarbeidende etater 
  • Ha minimum tre års praksis etter endt grunnutdanning 

Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra opptakskravet om tre års praksis.

Innhold

Se studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Samlingstidspunkt for studie med oppstart høsten 2019:

  • Samling 1: Uke 37 og 38/2019 - Oslo
  • Samling 2: Uke 45 og 46/2019 - Oslo
  • Samling 3: Uke 6 og 7/2020 - Oslo
  • Samling 4: Uke 14 og 15/2020 - Oslo

OBS: Det vil bli endringer i pensumlisten, ny liste vil foreligge i løpet av våren.

Eksterne studenter
Eksterne studenter (fra andre nordiske land og etater utenfor politi- og lensmannsetaten) som tas opp til ordinære videreutdanninger ved Politihøgskolen vil belastes en studieavgift. Studieavgiften bortfaller såfremt det foreligger en særavtale/samarbeidsavtale mellom PHS og den institusjon studenten kommer fra, om gjenytelser eller bidrag til gjennomføringen av studiet.

Studieavgift: NOK 40 000,-

Kontaktinformasjon   
Faglige spørsmål rettes til: Høgskolelektor Elisabeth Myhre Lie, epost: telefon: 23 19 98 71, mobil: 916 32 055.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted
Politihøgskolen, Slemdalsvn. 5, Oslo

Sist oppdatert: |