Hopp til innhold

Ledelsesutdanninger

Etterutdanning

Topplederkandidatprogram Ingen dato

Videreutdanning

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret
Søknadsfrist Studiepoeng Høst 2019
Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere

Søknadsfrist

01. mar. 2019
15 Planlagt
Funksjonsrettet ledelse for innsatsledere

Søknadsfrist

01. mar. 2019
15 Planlagt
Funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere

Søknadsfrist

01. mar. 2019
15 Planlagt
Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 -
Innføring i politiledelse, modul 1

Søknadsfrist

01. mar. 2019
10 Planlagt
Ledelse og utvikling av politiet som lærende organisasjon, modul 3B

Søknadsfrist

01. apr. 2019
15 Planlagt
Organisasjons- og ledelsesutvikling i politiet, modul 2

Søknadsfrist

01. mar. 2019
20 Planlagt
Praktisk prosessledelse i politiet

Søknadsfrist

01. mar. 2019
15 Planlagt
Strategisk ledelse og reform i politiet, modul 3A 15 -