Hopp til innhold

Ledelsesutdanninger

Etterutdanning

Topplederkandidatprogram Ingen dato

Videreutdanning

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret
Søknadsfrist Studiepoeng Vår 2018 Høst 2018 Vår 2019 Høst 2019
Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere 15 - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Funksjonsrettet ledelse for innsatsledere 15 - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere 15 - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 - - - -
Innføring i politiledelse, modul 1 10 - Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold
Ledelse og utvikling av politiet som lærende organisasjon, modul 3B 15 - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Organisasjons- og ledelsesutvikling i politiet, modul 2 20 - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Praktisk prosessledelse i politiet 15 - Planlagt m/forbehold - Planlagt m/forbehold
Strategisk ledelse og reform i politiet, modul 3A

Søknadsfrist

15. nov. 2017
15 Planlagt - Planlagt m/forbehold -