Hopp til innhold

Ledelsesutdanninger

Etterutdanning

Topplederkandidatprogram Ingen dato

Videreutdanning

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret
Søknadsfrist Studiepoeng Høst 2018 Vår 2019 Høst 2019
Funksjonsrettet ledelse for etterforskningsledere 15 - - Planlagt m/forbehold
Funksjonsrettet ledelse for innsatsledere

Søknadsfrist

15. apr. 2018
15 Planlagt - Planlagt m/forbehold
Funksjonsrettet ledelse for operasjonsledere

Søknadsfrist

15. apr. 2018
15 Planlagt - Planlagt m/forbehold
Funksjonsrettet ledelse for påtaleledere 15 - - -
Innføring i politiledelse, modul 1

Søknadsfrist

15. apr. 2018
10 Planlagt Planlagt m/forbehold Planlagt m/forbehold
Ledelse og utvikling av politiet som lærende organisasjon, modul 3B

Søknadsfrist

15. mai. 2018
15 Planlagt - Planlagt m/forbehold
Organisasjons- og ledelsesutvikling i politiet, modul 2

Søknadsfrist

15. apr. 2018
20 Planlagt - Planlagt m/forbehold
Praktisk prosessledelse i politiet 15 - - Planlagt m/forbehold
Strategisk ledelse og reform i politiet, modul 3A 15 - Planlagt m/forbehold -