Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Vår 2019

Søknadsfrist

Legg til i Outlook
Søk opptak

Målgruppe

Målgruppen er etterforskere og jurister med påtalemyndighet som har funksjon som etterforskningsleder, eller er tiltenkt å ha slik funksjon i henhold til lokale kompetanseutviklingsplaner.

Opptakskrav

Søkere må:

  • Ha Politiskole/Politihøgskolen eller mastergrad i rettsvitenskap eller tilsvarende utdanning eller revisorutdanninger. Søkere må enten dokumentere generell studiekompetanse, eller utdanning svarende til minst 60 studiepoeng, eller realkompetanse som kan erstatte manglende formell kompetanse.
  • Ha ansettelse politiet og påtalemyndigheten
  • Ha bred politifaglig erfaring/erfaring som påtalejurist/revisor og minst tre års praksis med straffesaksarbeid

Søkere med politibakgrunn må ha bestått videreutdanning i Etterforskning (VEF) fra Politihøgskolen, eller tilsvarende utdanning. Påtalejurister må ha gjennomført obligatorisk opplæring for jurister i politiet. Dokumentert lang og bred erfaring kan erstatte det formelle kravet til etterforskingsutdanning, eller til obligatorisk juristopplæring.
Studieplassene fordeles mellom målgruppene med omlag 20 prosent påtalejurister/revisorer og 80 prosent politietterforskere.
Det kan etter særskilt vurdering gjøres unntak fra opptakskravene om tre års praksis.

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart våren 2019 har følgende samlinger:

1. samling: 28.01 - 31.01.2019 Oslo
2. samling: 04.03 - 07.03.2019 Kongsvinger
3. samling: 08.04 - 11.04.2019 Kongsvinger
4. samling: 13.05 - 16.05.2019 Kongsvinger

Eksamen

Hjemmeeksamen: 12.06 - 13.06.2019

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til:
Politioverbetjent Kari Landrø, mobil: 948 08 260.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted   
Politihøgskolen, Slemdalsveien 5, Oslo

Sist oppdatert: |