Hopp til innhold

Målgruppe

Målgruppen er etterforskere og jurister med påtalemyndighet som har funksjon som etterforskningsleder, eller er tiltenkt å ha slik funksjon i henhold til lokale kompetanseutviklingsplaner.

Opptakskrav

Søkere må ha:

  • Bestått bachelor i politiutdanning/3-årig politiutdanning eller rettsvitenskap eller revisorutdanning minimum på bachelornivå
  • Politiutdannede må ha bestått Videreutdanning i etterforskning, eller Modul 1 Generell etterforskning
  • Jurister må ha bestått Obligatorisk utdanning for nye politijurister
  • Ansettelse Politi- og lensmannsetaten eller påtalemyndigheten
  • Minimum 3 års praksis i straffesaksarbeid

Søkere som ikke oppfyller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • Bestått 2-årig utdanning fra politiskole med minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanning erstatter kravet til bachelorutdanning
  • Minst 3 års praksis som etterforsker/påtalejurist kan erstatte det formelle kravet til etterforskingsutdanning, eller til obligatorisk juristopplæring

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring med oppstart høsten 2019 har følgende samlinger:

1. samling: Uke 43 (21.10 - 24.10.2019) Oslo
2. samling: Uke 47 (18.11 - 21.11.2019) Oslo
3. samling: Uke 2  (06.01 - 09.01.2020) Oslo
4. samling: Uke 7 (10.02 - 13.02.2020) Oslo

Eksamen

Hjemmeeksamen: 23. - 24. mars 2020

Kontaktinformasjon
Faglige spørsmål rettes til:
Politioverbetjent Kari Landrø, e-post: , mobil: 948 08 260.

Spørsmål knyttet til opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Undervisningssted   
Politihøgskolen, Slemdalsveien 5, Oslo

Sist oppdatert: |