Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Høst 2019

Søknadsfrist

Legg til i Outlook
Søk opptak

Målgruppe

Målgruppen er ledere og ansatte i politi- og lensmannsetaten og samarbeidende etater som leder innovasjon, endrings- og utviklingsarbeid.

Opptakskrav

Søkere må ha:

  • Bestått bachelor/ 3-årig politiutdanning eller annen relevant utdanning minimum på bachelornivå
  • Ansettelse i Politi- og lensmannsetaten eller samarbeidende etater minimum ett års praksis
  • Lede et innovasjons, endrings- og/eller utviklingsarbeid

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • Bestått 2-årig utdanning fra Politiskolen/ andre 2-årige etatsutdanninger, og minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanningskurs erstatter kravet til bachelorgrad.

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring høst 2019/vår 2020:

Samling 1: Uke 43/2019 (22.10 - 24.10.2019) - Oslo
Samling 2: Uke 50/2019 (10.12 - 12.12.2019) - Oslo
Samling 3: Uke 5/2020 (28.01 - 30.01.2020) - Oslo
Samling 4: Uke 11/2020 (10.03 - 12.03.2020) - Oslo
Samling 5: Uke 19/2020 (05.05 - 07.05.2020) - Oslo

Eksamen

Muntlig eksamen 9. - 11. juni 2020

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål rettes til: .

Øvrige spørsmål vedrørende opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Sist oppdatert: |