Hopp til innhold

Målgruppe

Målgruppen er ledere og ansatte i politi- og lensmannsetaten og samarbeidende etater som leder innovasjon, endrings- og utviklingsarbeid.

Opptakskrav

Søkere må ha:

  • Bestått bachelor/ 3-årig politiutdanning eller annen relevant utdanning minimum på bachelornivå
  • Ansettelse i Politi- og lensmannsetaten eller samarbeidende etater minimum ett års praksis
  • Lede et innovasjons, endrings- og/eller utviklingsarbeid

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • Bestått 2-årig utdanning fra Politiskolen/ andre 2-årige etatsutdanninger, og minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanningskurs erstatter kravet til bachelorgrad.

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Kontaktinformasjon

Faglige spørsmål rettes til: Høgskolelektor Maren Ingjerd Skjelbreidalen,
telefon: 23 19 97 03, e-post:

Øvrige spørsmål vedrørende opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Sist oppdatert: |