Hopp til innhold

Oppstart dette semesteret

Planlagt oppstart dette semesteret

Høst 2019

Søk opptak

Målgruppe

Målgruppen er ledere og ansatte i politi- og lensmannsetaten og samarbeidende etater som leder innovasjon, endrings- og utviklingsarbeid.

Opptakskrav

Søkere må ha:

  • Bestått bachelor/ 3-årig politiutdanning eller annen relevant utdanning minimum på bachelornivå
  • Ansettelse i Politi- og lensmannsetaten eller samarbeidende etater minimum ett års praksis
  • Lede et innovasjons, endrings- og/eller utviklingsarbeid

Søkere som ikke tilfredsstiller de formelle kravene må dokumentere følgende:

  • Bestått 2-årig utdanning fra Politiskolen/ andre 2-årige etatsutdanninger, og minimum 60 studiepoeng/ 1680 timer etterutdanningskurs erstatter kravet til bachelorgrad.

Innhold

Se for øvrig studieplanen for nærmere beskrivelser av forventet læringsutbytte og arbeidskrav.

Tidsperiode

Gjennomføring høst 2019/2010:
Datoer kommer

Gjennomføring høst 2017/vår 2018:
Samling 1: Uke 36 (05.09 - 07.09.17), Oslo
Samling 2: Uke 44 (31.10 - 02.11.17), Oslo
Samling 3: Uke 2 (09.01 - 11.01.18), Oslo
Samling 4: Uke 10 (06.03 - 08.03.18), Oslo
Samling 5:  Uke 21 (22.05 - 24.05.18), Oslo

Eksamen

18. - 21.06.2018

Kontaktinformasjon       
Faglige spørsmål rettes til: Høgskolelektor Maren Skjelbreidalen, telefon: 23 19 97 03 / e-post: .

Øvrige spørsmål vedrørende opptaksprosessen (søknadsfrist, søknadsprosedyre, dokumentasjon osv) rettes til .

Studieadministrative spørsmål (semesteravgift, eksamen, sensur osv) rettes til .

Sist oppdatert: |